معرفی رشته مهندسی شهرسازی - معرفی رشته ریاضی

معرفی رشته : معرفی رشته مهندسی شهرسازی معرفی رشته مهندسی شهرسازی مسئله مهمی برای علاقمندان جهت تحصیل در این رشته است که در این مطلب به آن پرداخته شده است . در سال 1400 هجری شمسی ، جمعیت کشور ما به 120 میلیون نفر خواهد رسید که 80 درصد این 120 میلیون نفر در شهرها ساکن می‌شوند . یعنی کمتر از 20 سال دیگر کشور ایران حدود 96 میلیون شهر نشین خواهد ...

ادامه مطلب

مشاهده همه

ثبت نام کنکور رشته مهندسی شهرسازی - ثبت نام کنکور ریاضی

ثبت نام کنکور : معرفی رشته مهندسی شهرسازی ثبت نام بدون کنکور رشته مهندسی شهرسازی از جمله گزینه های پیش رو جهت ورود به رشته مهندسی شهرسازی است . در سال 1400 هجری شمسی ، جمعیت کشور ما به 120 میلیون نفر خواهد رسید که 80 درصد این 120 میلیون نفر در شهرها ساکن می‌شوند . یعنی کمتر از 20 سال دیگر کشور ایران حدود 96 میلیون شهر نشین خواهد داشت . حال ...

ادامه مطلب

مشاهده همه

ثبت نام بدون کنکور رشته مهندسی شهرسازی - ثبت نام بدون کنکور ریاضی

ثبت نام بدون کنکور : رشته مهندسی شهرسازی ثبت نام بدون کنکور رشته مهندسی شهرسازی از جمله گزینه های پیش رو جهت ورود به رشته مهندسی شهرسازی است . در سال 1400 هجری شمسی ، جمعیت کشور ما به 120 میلیون نفر خواهد رسید که 80 درصد این 120 میلیون نفر در شهرها ساکن می‌شوند . یعنی کمتر از 20 سال دیگر کشور ایران حدود 96 میلیون شهر نشین خواهد داشت . حال ...

ادامه مطلب

مشاهده همه

اخبار تحصیلی

مشاهده همه

مشاوره اختلال رفتاری تلفنی - خدمات مرکز مشاوره روانشناسی

افراد مبتلا به اختلال رفتاری، معمولاً با رفتارهای خود حقوق دیگران را نقض می کنند. قوانین و هنجارهای اجتماعی را زیر پا می گذارند. و به همین دلیل در خانواده و جامعه اختلال ایجاد می کنند. اختلال رفتاری غالباً در سنین کودکی و نوجوانی خود را نشان می دهد. و اگر به موقع درمان نشوند به خود فرد، خانواده و جامعه، ضربه می زنند. البته در این میان بیش از ...

ادامه مطلب

مشاهده همه

وسواس فکری چیست - مرکز مشاوره روانشناسی

وسواس فکری چیست؟ وسواس فکری ،افکار ناخواسته، تصویرهای ذهنی تکراری می باشند که برای شخص غیر قابل قبول و یا نفرت انگیزند. وسواس فکری از جمله ی ناگوارترین و دردناک ترین مشکل های روانشاختی بوده و از لحاظ فکری بسیار فرساینده می باشند. گاهی این وسواس فکری شامل آسیب به دیگران می‌شود. مثلاً فرد چاقویی به دست دارد و در ذهنش این طور فکر می کند که اگر چاقو به گردن ...

ادامه مطلب

مشاهده همه

استرس پس از سانحه چیست - مشاوره روانشناسی

استرس پس از سانحه ﯾﺎ PTSD PTSD یا استرس پس از سانحه به اﺧﺘﻼﻟﻰ گفته می‌شود ﮐﻪ برخی از اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ‌ی ﺷﮑﻪ ﮐﻨﻨﺪه، ﺗﺮﺳﻨﺎک ﯾﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﻣﻰ‌ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﺳﯿﺐ‌زا اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮس ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎرى از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺛﺎﻧﻮى در ﺑﺪن ﺑﺮاى ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺧﻄﺮ ...

ادامه مطلب

مشاهده همه

تازه های روانشناسی

مشاهده همه

تغییر همسر م یا خودم! مشاوره خانواده

تغییر همسر –  چرا؟ یکی از مشکلاتی که معمولاً زندگی زناشویی وجود دارد تغییر همسر است. چطور فردی را وادار به تغییر می کنید، در حالی که این فرد تا کنون به اختیار و انتخاب خود دست به این کار نزده است و ممکن است حتی بر این باور باشد که مشکلی در این بین وجود ندارد؟ تغییر همسر – گام اول اولین گام در تغییر همسر این است که باید امتحان کنیم ...

ادامه مطلب

مشاهده همه

جابه جایی غیرارادی – مشکلات همسران - مشاوره روانشناسی

یکی از مشکلات همسران سوء تفاهم های ناخواسته است. جابه جایی غیرارادی یکی از این موارد است. ممکن است شما نیز این تجربه را داشته باشید که برخی از افراد را برای اولین بار ملاقات می کنید و ناخوداگاه به آن ها جذب می شوید. یا اینکه برعکس بدون هیچ دلیلی از آن ها دوری می کنید. این افراد احتمالا طوری تبسم می کنند که شما را یاد کسی در ...

ادامه مطلب

مشاهده همه

دفاع های ناکارآمد در زندگی زناشویی - مشاوره خانواده

دفاع های ناکارآمد – یکی از مشکلات خانوادگی یکی از مشکلات هر خانواده می تواند دفاع های ناکارآمد باشد. هر رابطه صمیمانه ای ناراحتی هایی نیز به همراه خواهد داشت. مهم نیست چقد به هم متعهد هستید یا چقدر به همدیگر توجه دارید، در زندگی مشترک برخی اوقات با هم بودن باعث ایجاد ناراحتی می شود. روابطه صمیمانه یک نوع گشاده رو بودن را ایجاب می کند که این حالت زمینه ...

ادامه مطلب

مشاهده همه

تازه های خانواده

مشاهده همه