انتخاب رشته دبیری زبان و ادبیات عرب ، مشاوره کنکور انتخاب رشته ثبت نام بدون کنکور برنامه ریزی

انتخاب رشته دبیری علوم دینی – انتخاب رشته انسانی

انتخاب رشته : معرفی رشته دبیری علوم دینی در انتخاب رشته کنکور انسانی یکی از انتخاب ها انتخاب رشته دبیری علوم دینی است. معرفی رشته دبیری الهیات و معارف اسلامی در این قسمت بیان خواهد شد. ورود به رشته های علوم انسانی در دانشگاه بخصوص الهیـات و معارف اسلامی نیازمند ویژگی هایی است که انصافا تا آنها را در خودتان نداشتیـد وارد این رشته نشوید ؛ چون کلا برایتان می شود اعصاب خوردی و هیچ راه فراری هم نخواهید داشت…

ادامه مطلب

دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۷

آموزش در دانشـگاه آزاد اسـلامی براساس نظام واحدي است. در این نظام هر درس با توجه بـه سرفصل و حجم مطالب از یـک، دو، سـه و یـا چهـار واحـد درسی تشکیل شده است. دانشجویان در هر نیمسال تحصـیلی با انتخاب تعدادي از دروس براساس ضوابط مربوطه و حضور در کلاسهاي نظري و عملی آنها، در پایان نیمسال تحصـیلی در امتحان آن دروس شرکت مـی نماینـد و پـس از موفقیـت در امتحان کلیه دروس، فارغ التحصـیل مـی شـوند. دانشگاه آزاد اسلامی…

ادامه مطلب

دفترچه انتخاب رشته دکتری ۹۷ – کنکور سراسری و آزاد

گروه های شرکت کننده در کنکور دکتری ۹۷ شامل ۷ بخش هستند. از سوی سازمان سنجش برای این ۷ گروه یک دفترچه انتخاب رشته دکتری ۹۷ منتشر می شود. این گروه ها عبارت اند از: گروه علوم انسانی گروه علوم پايه گروه فني و مهندسی گروه كشاورزی و منابع طبيعی گروه هنر گروه دامپزشكی گروه زبان داوطلبان دانشگاه آزاد نیز که به صورت مشترک با داوطلبان سراسری در کنکور دکتری ۹۷ شرکت کرده اند، می توانند با استفاده از کد دسترسـی انتخـاب رشته به…

ادامه مطلب
مشاوره کنکور سراسری,مشاوره کنکور,مشاوره نحصیلی,مشاوره تحصیلی تلفنی,مشاوره کنکور تلفنی,مشاوره تلفنی تحصیلی,مشاوره تلفنی کنکور,مشاوره تلفنی کنکور سراسری,مشاوره تلفنی سراسری,مشاوره انتخاب رشته,مشاوره تلفنی انتخاب رشته,مشاوره انتخاب رشته تلفنی,معرفی رشته های دانشگاهی,معرفی رشته مهندسی,مشاوره کنکور دکتری,مشاوره تلفنی کنکور دکتری,بدون آزمون,بدون کنکور,مشاوره بدون کنکور دانشگاه آزاد,مشاوره پذیرش بدون آزمون علمی کاربردی,مشاوره بدون کنکور علمی کاربردی,مشاوره بدون آزمون دانشگاه آزاد,مشاوره بدون آزمون سراسری,مشاوره بدون کنکور پزشکی,مشاوره بدون کنکور پرستاری,مشاوره بدون کنکور دندان پزشکی,مشاوره بدون کنکور داروسازی,مشاوره تلفنی,کنکور تجربی 97,کنکور تجربی,مشاوره کنکور تجربی,مشاوره کنکور تجربی 97,مشاوره تلفنی کنکور تجربی,مشاوره تلفنی کنکور تجربی 97,ثبت نام کنکور تجربی 97,ثبت نام کنکور تجربی,مشاوره ثبت نام کنکور تجربی 97,مشاوره ثبت نام کنکور تجربی,برنامه ریزی کنکور تجربی,مشاوره برنامه ریزی کنکور تجربی,برنامه ریزی درسی,برنامه ریزی کنکور,کنکور سراسری,کنکور سراسری 97,برنامه ریزی کنکور تجربی,مشاوره انتخاب رشته,مشاوره انتخاب رشته تلفنی,مشاوره تحصیلی کنکور تجربی,مشاوره درسی کنکور تجربی,مشاوره انتخاب رشته کنکور تجربی,مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور تجربی,مشاوره انتخاب رشته تجربی تلفنی,ثبت نام کنکور تجربی تلفنی,ثبت نام تلفنی کنکور تجربی,مشاوره تلفنی ثبت نام کنکور تجربی.ثبت نام بدون کنکور تجربی,ثبت نام تجربی بدون کنکور

انتخاب رشته تجربی – مشاور کنکور تلفنی

مشاوره انتخاب رشته تجربی – مشاوره تحصیلی تلفنی مشاوره انتخاب رشته تجربی – متاسفانه دیده می شود که برحی از داوطلبان کنکور تجربی صرفا به دلیل عدم کسب رتبه مورد نظر. یا عدم اطمینان از قبولی در رشته و دانشگاه مورد نظر اقدام به انتخاب رشته تجربی نمی کنند . این امر باعث می شود که علی رغم اینکه تمایلی به گذران یک سال دیگر از عمر خود را در پشت کنکور ندارند . بدون اینکه شانس خود را برای قبولی…

ادامه مطلب
http://rahyabmoshaver.com/feed/rdf/http://rahyabmoshaver.com/feed/rss/http://rahyabmoshaver.com/feed/http://rahyabmoshaver.com/feed/atom/