کاربردهای نوروفیدبک در روانشناسی – دانستنی های روانشناسی

نوروفیدبک چیست؟ در سالیان اخیر پیشرفت تکنولوژی موجب توسعه برنامه‌های کامپیوتری در زمینه آموزش شناختی شده است. که در رویکرد عملکردی جای می گیرند. یکی از موارد پیشرفت، نوروفیدبک است، نوروفیدبک در حقیقت نوعی یادگیری مبتنی بر پاداش است. از جمله کاربردهای نوروفیدبک این است که فرد توسط آن امواج مغزی خود را کنترل می‌کند. ریشه لغوی نوروفیدبک چیست؟ نوروفیدبک از ترکیب دو کلمه نورو و فیدبک تشکیل شده است. منظور از نورو، همان نورون یا سلول عصبی است. فیدبک…

ادامه مطلب
کاربردهای نوروفیدبک,مشاوره روانشناسی,کاربرد نوروفیدبک در ورزش

کاربردهای نوروفیدبک در روانشناسی – دانستنی‌های روانشناسی

کاربردهای نوروفیدبک از دیدگاه عصب شناسی دانشمندان عصب شناس، کارکرد مغز را با اصطلاح “فعال سازی” توصیف می‌کنند. مغزی که آرام و هشیار است و کارایی مناسبی در پردازش دارد، مغزی فعال نامیده می‌شود. هنگامی که مغز نظم یافته و توان خودتنظیمی پیدا می‌کند، نشانه‌هایی که ظاهرا منشا و خاستگاه‌های مجزا دارند، بهبود پیدا می‌کنند. رفتار بهتر می‌شود و توجه و تمرکز افزایش می‌یابد. خواب طبیعی می‌شود و اخلاق و رفتارهای انسان ثبات پیدا می‌کند. این اتفاقات حاصل انعطاف پذیری…

ادامه مطلب
کاربردهای بیوفیدبک,درمان رواشنناسی,واطلاعات فیزیولوژیک,درمان در نوروفیدبک,روش درمان نوروفیدبک,تعداد جلسات نوروفیدبک,نوروفیدبک در روانشناسی,درمان با نوروفیدبک,بیوفیدبک,نوروفیدبک,مشاوره تلفنی روانشناسی,مشاوره تلفنی,مشاوره روانشناسی,مشاوره روانشناسی رهیاب,مشاوره روانشناسی تلفنی مهارت های زندگی,مشاوره روانشناسی تلفنی,مشاوره روانشناسی تلفنی,مشاوره روانشناسی رهیاب,بیوفیدبک روانشناسی,بیوفیدبک روانشناسی

بیوفیدبک چیست – دانستنی های روانشناسی

بیوفیدبک چیست ؟ بیوفیدبک چیست ؟ سوالی که امروزه در بسیاری از مراکز مشاوره روانشناسی مطرح می‌شود. از این رو قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که بیوفیدبک چیست ؟ و ماهیت اصلی و کاربرد آن چیست. واژه بیوفیدبک یا پس‌خوراند زیستی عبارت کوتاه‌تری برای مفاهیم فیدبک خارجی روانی و فیزیولوژیک تشدید یافته است. بیوفیدبک درمان ذهن- جسم با استفاده از ابزاراهای الکترونیکی است. تا به افراد کمک کند بر فرایندهای روان-زیستی شان کنترل و آگاهی یابند. درمانگران بیوفیدبک…

ادامه مطلب
درمان در نوروفیدبک,روش درمان نوروفیدبک,تعداد جلسات نوروفیدبک,نوروفیدبک در روانشناسی,درمان با نوروفیدبک,بیوفیدبک,نوروفیدبک,مشاوره تلفنی روانشناسی,مشاوره تلفنی,مشاوره روانشناسی,مشاوره روانشناسی رهیاب,مشاوره روانشناسی تلفنی مهارت های زندگی,مشاوره روانشناسی تلفنی,مشاوره روانشناسی تلفنی,مشاوره روانشناسی رهیاب,بیوفیدبک روانشناسی,نوروفیدبک روانشناسی

مشاوره روانشناسی: درمان در نوروفیدبک چند جلسه طول می کشد؟

در این مقاله قصد داریم به روش درمان در نوروفیدبک و سوالاتی که ممکن است برای مراجعه کنندگان به مشاوران روانشناسی جهت درمان با نوروفیدبک پیش بیاید بپردازیم. در مقالات قبلی توضیحاتی در خصوص نوروفیدبک و بیوفیدبک داده شد. برای آشنایی بیشتر با نوروفیدبک و بیوفیدبک پیشنهاد می کنیم به مقالات زیر مراجعه کنید. دانستنی های روانشناسی : آیا نوروفیدبک روشی موثر است؟ دانستنی های روانشناسی : اهداف و کاربردهای نوروفیدبک یکی از سوالات کلیدی این است که درمان در…

ادامه مطلب
http://rahyabmoshaver.com/feed/rdf/http://rahyabmoshaver.com/feed/rss/http://rahyabmoshaver.com/feed/http://rahyabmoshaver.com/feed/atom/