مرکز مشاوره رهیاب
مشاوره روانشناسی و تحصیلی : تلفنی و حضوری
دریافت مستقیم نوبت مشاوره09128384678
مشاوره تلفنی سراسر کشور021-22916114
تعیین نوبت مشاوره حضوری
خرید بسته های مشاوره تلفنی تا 45% تخفیف
خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(48 رای)

گروه های شرکت کننده در کنکور دکتری 98 شامل 7 بخش هستند. از سوی سازمان سنجش برای این 7 گروه یک دفترچه انتخاب رشته دکتری 98 منتشر می شود. این گروه ها عبارت اند از:

 1. گروه علوم انسانی
 2. گروه علوم پايه
 3. گروه فني و مهندسی
 4. گروه كشاورزی و منابع طبيعی
 5. گروه هنر
 6. گروه دامپزشكی
 7. گروه زبان

داوطلبان دانشگاه آزاد نیز که به صورت مشترک با داوطلبان سراسری در کنکور دکتری 98 شرکت کرده اند، می توانند با استفاده از کد دسترسـی انتخـاب رشته به سایت www.azmoon.org مراجعه کرده و نسبت به انتخاب رشته دکتری اقدام کنند. برای دانلود دفترچه انتخاب رشته دکتری 98 می توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

<< دانلود دفترچه انتخاب رشته دکتری سراسری 98 >>

<< دانلود دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 98 >>

پس از مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری 98، چنانچه سوال و یا ابهامی در مورد مندرجات دفترچه انتخاب رشته دکتری 98 دارید، می توانید با مشاوران انتخاب رشته صدای رهیاب تماس حاصل فرمایید:

/// شماره های تماس ///

شیوه گزينش

نتايج اوليه به صورت چند برابر ظرفيت پذيرش در هر كدرشته امتحاني و بر اساس نمره كل حاصل از ميانگين وزني نمرات خام تراز شده بـا توجـه بـه ضرايب دروس امتحاني ( زبان عمومي با ضريب 1، استعداد تحصيلي با ضريب 1 و دروس اختصاصي با ضـريب 4) و رتبـه آنـان بـا توجه به سهميه و كدرشته امتحاني كه داوطلب در آزمون آن شركت نموده است، اعلام خواهد شد.

پذيرش نهايي

پذیرش در دوره دکتری به دو صورت آموزشي ـ پژوهشي و پژوهش محور صورت می گیرد. الف) براي رشته هايي كه شيوه پذيرش آنها (آموزشي ـ پژوهشي) است بر اساس نمره كل حاصل از %50 نمره علمـي (آزمـون كتبـي متمركـز) و %50 نمره مرحله دوم آزمون (مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي)

 • آزمون متمرکز (50درصد)
 • سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوري (20درصد)
 • مصاحبه علمی و سنجش عملی (30درصد)

ب) براي رشته هايي كه شيوه پذيرش آنها (پژوهش محور) مي باشد بر اساس %30 نمره آزمون علمي (آزمون كتبي متمركـز) و %70 نمـره مرحلـه دوم آزمون (مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي و طرح واره یا پروپوزال).

 • آزمون متمرکز (30درصد)
 • سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوري (20درصد)
 • مصاحبه علمی و سنجش عملی (30درصد)
 • تهیه طرح واره (20درصد)

برای داوطلبان دکتری دانشگاه سراسری تعداد انتخاب ها 50 عدد و برای داوطلبان دکتری دانشگاه آراد تعداد انتخاب ها 40 عدد می باشد. دانشجویانی که خواستار ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد هستند می بایست با خرید کارت اعتباری جداگانه، یک فرم مجزا برای ثبت نام پر کنند.

داوطلبان دکتری دانشگاه سراسری علاقه مند به رشته های پژوهش محور، می توانند در بخش توضیحات کدرشته ها از پژوهش محور بودن آن اطلاع یابند. به منظور اطلاع از عناوین طرح های پژوهشی نیز می بایست به سایت دانشگاه مربوطه مراجعه نمایند. داوطلبان دکتری دانشگاه آراد علاقه مند به رشته های پژوهش محور، به منظور اطلاع از رشته ها و عناوین طرح های پژوهشی مربوط به آنها باید به سایت دانشگاه مورد نظر خود مراجعه کنند.

/// شماره های تماس ///

تذكرات مهم در رابطه با معدل

 1. معدل هاي مندرج در اين كارنامه، بر اساس معدل هاي اعلام شده توسط داوطلب در تقاضانامه اينترنتي و يا اصلاحات مورد درخواست داوطلـب بعـد از ثبت نام، در كارنامه درج شده است و لازم است داوطلبان به هنگام شركت در مرحله مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشـي و همچنين در صورت قبولي اصل مدركي كه نشانگر اين معدل باشد را به همراه ساير مدارك ثبت نامي، به دانشگاه يا مؤسسه محل قبولي خود ارائـه نمايند. بديهي است در غير اينصورت مطابق ضوابط و مقررات قانوني اقدام خواهد شد.
 2. داوطلبان پس از بررسي كارنامه نتايج اوليه در صورتي كه معدل يا معدل هاي اعلام شده در كارنامه، معدل واقعـي آنـان نباشـد و يـا اينكـه مطـابق ضوابط ذيل معدل خود را اعلام ننموده اند، لازم است در زمان انتخاب رشته به سايت سازمان مراجعه و طبق ضوابط نسبت به اصلاح معدل خود اقدام نموده و مستندات مربوط به آن را در زمان مرحله مصاحبه و بررسي سوابق علمي و پژوهشي در دانشگاه هاي مربوط به همراه داشته باشند.
 3. براي دانشجويان سال آخر دوره كارشناسي ارشد كه حداكثر تا تاريخ 1398/6/31 فارغالتحصيل خواهند شد، ميانگين واحـدهاي گذرانيـده شده اعلامي آنان تا تاريخ 1396/11/30 درج شده است.

ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد

تنها دانشجویان شامل استعدادهاي برتـر و فـارغ التحصـیلان ممتـاز می توانند بدون آزمون پذیرش شوند:

 • حداقل معدل 17 براي رشـته هـاي دامپزشـکی
 • حداقل معدل 18/5 براي رشته هاي علوم انسانی و
 • حداقل معدل 17/5 براي سـایر رشـته هـا بـا رعایت سایر شرایط مندرج در شیوه نامه اجرایی
 • دارا بودن حداقل نمره پایان نامـه 18/50 جهـت کلیـه رشته ها
 • متجانس و همنام بودن رشته فارغ التحصیلی در مقطـع کارشناسی ارشد با رشته انتخابی در مقطع دکتري تخصصی
 • دانشجویانی که داراي دروس معادل سازي شده باشند، شامل پذیرش بدون آزمون نمی شوند

داوطلبان لازم است برای ثبت نام بدون آزمون فرم مخصوص ثبت نام بدون آزمون دکتری آزاد را تکمیل کنند. جابجایی، انتقال و میهمانی قبول شدگان به صـورت بـدون آزمون و یا پژوهش محور، ممنوع است.

شرایط عمومی و اختصاصی دانشگاه سراسری

الف) شرايط عمومي

 • التزام عملي به اسلام، نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي.
 • داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
 • نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع ذيصلاح.
 • داشتن حداكثر 40 سال سن.

تبصره 1: مدت خدمت سربازي به سقف سني افزوده ميشود. تبصره 2: اعضاي رسمي هيأت علمي گروه هاي معارف اسلامي و اساتيد حق التدريس گروه هاي معارف اسلامي، به شـرط داشـتن گواهينامـه تـدريس 3 ساله از معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان مشروط بر اينكه در 2 ترم گذشته تدريس مجاز داشته اند، نسبت به شرط سني مستثني مي باشند.

 • داشتن سلامت جسماني متناسب با رشته مدرسي معارف اسلامي.
 • دارا بودن شرايط عمومي مدرس معارف و قبولي در مصاحبه عمومي مدرسي معارف اسلامي. (احراز اين شرط پس از برگزاري آزمون خواهد بود)

ب) شرايط اختصاصي (داشتن يكي از شرايط ذيل كافي ميباشد)

 • داراي دانشنامه كارشناسي ارشد رشته مدرسي معارف اسلامي.
 • داراي مدرك سطح سه حوزه علميه.
 • حوزويان داراي گواهي اتمام كفايتين همراه با مدرك كارشناسي ارشد مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري همخوان با گرايش هاي پـنجگانـه دروس معارف.
 • مربيان رسمي گروه معارف اسلامي (اعضاي هيأت علمي گروه معارف اسلامي در مرتبه مربي) با تأييد معاونت آموزشي و پژوهشي اسـتادان و دروس معارف اسلامي.
 • داراي گواهي خبرگان بدون مدرك (مرتبه مربي) مورد تأييد مراجع ذيصلاح

سهمیه رزمندگان و ایثارگران در ازمون دکتری

با توجه به تصویب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) در تاریخ 14/12/1395 توسط مجلس شورای اسلامی، ماده ۹۰ این قانون علاوه بر ماده ۷۰ «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و اصلاحیه بعدی آن در ماده ۴۷ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» در این آزمون اجرا و گزینش داوطلبان براساس این قوانین صورت می گیرد.

براساس قوانین فوق

 1. بیست و پنج درصد (۲۵%) ظرفیت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنانکه جانبازان ۲۵% و بالاتر و همسر و فرزندان آنانه اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران ۲۵٪ ظرفیت)
 2. پنج درصد (۵%) ظرفیت هر کدرشته محل نیز به جانبازان زیر ۲۵% و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به اختصاص دارد (سهمیه ایثارگران ۵ درصد ظرفيت).

طبق تبصره بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن ابتدا به مشمولین سهمیه ۵ درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص می یابد.

/// شماره های تماس ///

تذکرات مهم:

 1. براساس قانون مذکور حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت ۲۵ درصدی و یا ۵ درصدی) ۷۰ در صد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان ۸۰ در صد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل می باشد.
 2. بر اساس مصوبه دهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ 18/۱۲/97 ظرفیت سهمیه ایثارگران در صد و ۲۵ درصد در هر کدرشته محل در صورتی اختصاص می یابد که امکان گرد کردن ریاضی حاصل ضرب سهم در ظرفیت وجود داشته باشد و مقدار اعشاری حاصل بزرگتر از 5/۰ باشد. به عبارت دیگر اگر مقدار اعشار کمتر یا مساوی تیم باشد به عدد صحیح کوچکتر گرد خواهد شد.
 3. سهمیه های فوق براساس قوانین و مقررات موجود بوده و در صورت هر گونه تغییر در این سهمیه ها توسط مراجع ذیصلاح، ضوابط و مقررات اعمالی اطلاع رسانی خواهد شد.
 4. حدنصاب نمره در تمامی مراحل آزمون لحاظ می شود.
 5. بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ 18/۱۰/1395 آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران یک بار در دوره روزانه آزمون دکتری ( PhD ) پذیرفته شده باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران و رزمندگان در آزمون های سال های بعد در همان مقطع را نخواهند داشت.
 6. بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ 18/۱۰/1395، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل که با استفاده از سهمیه های شاهد و ایثارگر در ردیف پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دوره های شبانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی و یا دوره های پردیس خودگردان و مشترک قرار گرفته اند، در صورت انصراف از رشته قبولی خود فقط یک بار دیگر، مجاز به استفاده مجدد از سهمیه های مربوط در آزمون های سال های بعد در همان مقطع خواهند بود.

جهت استفاده از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی صدای رهیاب باید چه کار کنم؟

دفترچه انتخاب رشته دکتری 98,مشاوره روانشناسی,مشاوره روانشناسی تلفنی,خدمات مرکز مشاوره روانشناسی,شماره تلفن مشاوره روانشناسی,مرکز مشاوره روانشناسی تهران

هموطنان عزیز می توانند در ساعات مختلف شبانه روز از ساعت ۸ صبح تا ۹ شب، حتی در روزهای تعطیل با ما در تماس باشند. جهت تماس با مرکز مشاوره روانشناسی تلفنی صدای رهیاب تنها کافی است شماره های زیر را بدون پیش شماره و تنها از طریق تلفن ثابت شماره گیری کنید و از مشاوران مرکز مشاوره تلفنی تحصیلی، روانشناسی و خانواده صدای رهیاب استفاده نمایید.

نویسنده: مرکز مشاوره رهیاب

مرکز مشاوره تلفنی رهیاب

جهت مشاوره درباره «انتخاب رشته دکتری 98» می توانید از طریق خط ثابت بدون گرفتن کد با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس با 09128384678 از سراسر کشور

تماس با 0212291614 از استان تهـران

جهت مشاوره از طریق موبایل اینجا کلیک نمایید.

جهت تعیین آنلاین وقت مشاوره حضوری اینجا کلیک نمایید...
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
افزودن نظر:
CAPTCHA
×

بسته های مشاوره تلفنی

مشاوره روانشناسی
مشاوره تحصیلی

تعیین وقت مشاوره حضوری

1- انتخاب نوع مشاوره 2- انتخاب زمان مشاوره 3- تکمیل اطلاعات
لطفا نوع مشاوره خود را انتخاب نمایید: