مرکز مشاوره رهیاب
مشاوره روانشناسی و تحصیلی : تلفنی و حضوری
مشاوره تلفنی سراسر کشور:9099075226
مشاوره تلفنی استان تهران:9092305648
تعیین نوبت مشاوره حضوری
خرید بسته های مشاوره تلفنی تا 45% تخفیف
خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(6 رای)

تدریس خصوصی دروس مدرسه و دانشگاه: همه ساله افراد زیادی که به دنبال مقاصدی همچون قبولی در کنکور و امتحانات مدارس و دانشگاه اقدام به بهره گیری از معلم خصوصی و گروهی و استاد خصوصی و گروهی می نمایند. در این میان بسیار دیده می شود. بعضی دانش آموزان و دانشجویان بدون آگاهی از چگونگی این امر اقدام به استخدام معلم خصوصی و گروهی و استاد خصوصی و گروهی می نمایند. برای پاسخ گویی بهتر به این موضوع ابتدا باید پاسخ چند سئوال را بدانیم.

 • ویژگی های یک تدریس خصوصی خوب چیست؟
 • ویژگی های یک معلم خصوصی خوب چیست؟

چگونه یک مدرس خصوصی انتخاب کنیم

یک مدرس حرفه ای باید بر درس تسلط کامل داشته باشد. به عبارتی، مباحث دروسی را که تدریس می کند به صورت کامل بلد باشد. اگر می خواهید یک مدرس خصوصی خوب داشته باشید. در مرحله اول باید از تسلط مدرس خصوصی اطمینان حاصل کنید. اما...

چگونه یک مدرس خصوصی حرفه ای را از غیر حرفه ای تشخیص دهیم؟

 1. فن بیان مدرس: یک مدرس خوب چون کاملا بر درس مسلط است و تمامی زوایای هر درس را می بیند، فن بیان خوبی دارد.
 2. یاد بگیریم: اگر می خواهید مدرس خوبی داشته باشید در مرحله اول باید یادگیری را فراموش نکنید. سعی کنید روز به روز مباحث را قبل از هر جلسه از تدریس خصوصی مرور کنید. این درس باشید.
 3. تدریس محدود دروس: بهتر است از مدرسانی استفاده کنید که چندین درس محدود را تدریس می کنند. این امر باعث می شود که تسلط مدرسان خصوصی درباره آن چند درس بیشتر از اغلب مدرسان دیگر باشد. شاید حتی فقط تدریس یک درس برای مدرس باعث شود که تسلط بسیار بالایی در آن زمینه داشته باشد.
 4. داشتن کلاس مفید: کلاس تدریس مدرس خصوصی برای شما به عنوان دانشجو یا دانش آموز باید واقعا مفید باشد. مدرسی که بر مبحث تدریسی مورد نظرش کاملا مسلط است در کمترین زمان ممکن بهترین مطالب را ارائه می دهد.
 5. جمع بندی عالی: یک مدرس خصوصی حرفه ای، درس را به نحو مطلوبی جمع بندی می کند و مثال هایی کامل و جامع حل می نماید.
 6. داشتن شاگردان راضی: یکی از بهترین راه های تشخیص مدرس خصوصی داشتن شاگردهای کاملا راضی می باشد. مدرس حرفه ای برای هوای شاگردهای خود را برای رسیدن به موفقیت دارد.
 7. پشتینبانی همراه با دلسوزی: مدرس خصوصی موفق در طول جلسات تدریس پشتیبان کامل شاگردان خود می باشد. همچنین در ایام امتحانات و کنکور هم حامی شاگردان خصوصی خود بوده و بهترین برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی کنکور را برای آنها تنظیم می کند.
 8. اهمیت به شب امتحان: مدرس خصوصی حرفه ای حتما یک روز قبل از امتحان یک جلسه تدریس جهت رفع اشکال دانش آموز یا دانشجو در نظر می گیرد. بسیار دیده می شود که تنها همین یک جلسه بسیار تعیین کننده است. زیرا که مدرس خصوصی در جلسه آخر تدریس می توانید مباحث را به صورت کامل جمع بندی کند.
 9. حمایت روحی: اگر می خواهید مدرس موفقی داشته باشید. باید بدانید که یک مدرس خصوصی حرفه ای به صورت رفع تکلیفی تدریس نمی کند. حمایت روحی مدرس در کنار جلسات تدریس واقعا مفید و کارساز است.

تدریس خصوصی دروس مدرسه

همان طور که گفته شد یک تدریس خصوصی و گروهی خوب و حرفه ای ویژگی های زیادی دارد که یکی از آنها داشتن برنامه منظم و دقیق است. این امر باعث شد با توجه به تماس های بسیار زیاد شما عزیزان مشاوره تلفنی صدای رهیاب بر آن شد تا همکاران آموزشی حرفه ای تعلیم دیده خود را برای این امر معرفی کند.

تدریس خصوصی دروس مدرسه - مباحث تدریس خصوصی فیزیک

تدریس خصوصی فیزیک یکی از پرطرفدارترین دروس مدرسه است. تدریس خصوصی فیزیک به چند دسته تقسیم می شود:

تدریس خصوصی دروس مدرسه

مباحث تدریس خصوصی فیزیک نهم

حرکت چیست - نیرو - فشار و آثار آن ( ویژگی ماده) - ماشین ها

مباحث تدریس خصوصی فیزیک دهم

اندازه گیری - ویژگی های ماده - کار و انرژی - گرما - ترمودینامیک (مخصوص رشته ریاضی)

مباحث تدریس خصوصی فیزیک یازدهم

الکتریسیته ساکن - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم - میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی - القای الکترومغناطیسی

مباحث تدریس خصوصی فیزیک دوازدهم

حرکت - دینامیک - نوسان و موج - صوت - امواج الکترومغناطیسی و نور -آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای

تدریس خصوصی دروس مدرسه - مباحث تدریس خصوصی ریاضی

مباحث تدریس خصوصی ریاضی نهم

فصل ا: مجموعه ها

 • درس اول: معرفی مجموعه
 • درس دوم: مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها
 • درس سوم: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه ها
 • درس چهارم: مجموعه ها و احتمال

فصل 2: عددهای حقیقی

 • درس اول: عددهای گویا
 • درس دوم: عددهای حقیقی
 • درس سوم: قدر مطلق و محاسبه تقریبی

فصل 3: استدلال و اثبات در هندسه

 • درس اول: استدلال
 • درس دوم: آشنایی با اثبات در هندسه
 • درس سوم: همنهشتی مثلث ها
 • درس چهارم: حل مسئله در هندسه
 • درس پنجم: شکل های متشابه

فصل 4: توان و ریشه

 • درس اول: توان صحیح
 • درس دوم: نماد علمی
 • درس سوم: ریشه گیری
 • درس چهارم: جمع و تفریق رادیکالها

فصل 5: عبارت های جبری

 • درس اول: عبارت های جبری و مفهوم اتحاد
 • درس دوم: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها
 • درس سوم: نابرابری ها و نا معادله ها

فصل 6: خط و معادله های خطی

 • درس اول: معادله خط
 • درس دوم: شیب خط و عرض از مبدا
 • درس سوم: دستگاه معادله های خطی

فصل 7: عبارت های گویا

 • درس اول: معرفی و ساده کردن عبارت های گویا
 • درس دوم: محاسبات عبارت های گویا
 • درس سوم: تقسیم چندجمله ای ها

فصل 8: حجم و مساحت

 • درس اول: حجم و مساحت کره
 • درس دوم: حجم هرم و مخروط
 • درس سوم: سطح و حجم

مباحث تدریس خصوصی ریاضی دهم

فصل 1: مجموعه، الگو و دنباله

 • درس اول: مجموعه های متناهی و نامتناهی
 • درس دوم: متمم یک مجموعه
 • درس سوم: الگو و دنباله
 • درس چهارم: دنباله های حسابی و هندسی

فصل 2: مثلثات

 • درس اول: نسبت های مثلثاتی
 • درس دوم: دایره مثلثلتی
 • درس سوم: روابط بین نسبت های مثلثاتی

فصل 3:توان های گویا و عبارت های جبری

 • درس اول: ریشه و توان
 • درس دوم: ریشه nام
 • درس سوم: توان های گویا
 • درس چهارم: عبارت های جبری

تدریس خصوصی دروس دانشگاه

فصل 4: معادله ها و نامعادله ها

 • درس اول: معادله درجه دوم و روش های حل آن
 • درس دوم: سهمی
 • درس سوم: تعیین علامت

فصل 5: تابع

 • درس اول: مفهوم تابع و بازنمایی های آن
 • درس دوم: دامنه و برد دامنه
 • درس سوم: انواع توابع

فصل 6: شمارش بدون شمردن

 • درس اول: شمارش
 • درس دوم: جایگشت
 • درس سوم: ترکیب

فصل 7: آمار و احتمال

 • درس اول: احتمال یا اندازه گیری شانس
 • درس دوم: مقدمه ای بر علم آمار، جامعه و نمونه
 • درس سوم: متغیر و انواع آن

مباحث تدریس خصوصی ریاضی یازدهم ریاضی فیزیک

هندسه

 • فصل اول: استدلال در هندسه
 • فصل دوم: دایره
 • فصل سوم: تبدیل ها
 • فصل چهارم: هندسه در فضا

حسابان

 • فصل اول: محاسبات جبری، معادلات و نامعادلات
 • فصل دوم: تابع
 • فصل سوم: مثلثات
 • فصل چهارم: حد و پیوستگی توابع
 • فصل پنجم: مشتق توابع

جبر و احتمال

 • فصل اول: استدلال ریاضی
 • فصل دوم: مجموعه – ضرب دکارتی و رابطه
 • فصل سوم: احتمال و پدیده های تصادفی
 • فصل چهارم: احتمال، اندازه گیری شانس

مباحث تدریس خصوصی ریاضی یازدهم علوم تجربی

 • فصل اول: پدیده های تصادفی و احتمال
 • فصل دوم: تابع
 • فصل سوم: حد و پیوستگی
 • فصل چهارم: مشتق

مباحث تدریس خصوصی ریاضی یازدهم علوم انسانی

 • فصل اول: تابع
 • فصل دوم: معادله و تابع درجه دوم
 • فصل سوم: ترکیبیات

تدریس خصوصی دروس مدرسه - مباحث تدریس خصوصی شیمی

مباحث تدریس خصوصی شیمی - یازدهم

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری - ترمودینامیک شیمیایی - محلول ها

مباحث تدریس خصوصی شیمی - دوازدهم

مباحث فصل اول شیمی دوازدهم

 • واحد سازنده: اجزا، انواع، ساختار- اتم، مولكول هاي اسيدهاي چرب، استرها، چربي ها، اسيدها و بازها
 • رفتار و عملكرد: واكنش پذيري استرها، خاصيت اسيدي و بازي، رفتار مولكول ها در برابر نور، رفتار مولكول ها در بدن، رفتار محلول بافر، رفتار محلول ها
 • برهم كنش ها و الگوها: واكنش اسيد ها با بازها، واكنش استرها با آب در محيط اسيدي و بازي، واكنش اسيدها با الكل ها
 • تغيير و اندازه گيري: واكنش هاي تعادلي، استوكيومتري در توليد فراورده هاي پر مصرف، سرعت واكنش هاي تعادلي

مباحث فصل دوم شیمی دوازدهم

 • انرژي: انرژي پتانسيل و جنبشي در مواد، راههاي آزاد سازي انرژي مواد
 • تغيير، پايداري، زمان: خوردگي فلزات، راههاي تغيير ماندگاري مواد
 • تغيير و اندازه گيري: اندازه گيري تغيير جرم، حجم و مول در واكنش هاي الكتروشيميايي، درصدخلوص، بازده درصدي، اقتصاد اتمي، استوكيومتري در توليد انرژي و مواد شيميايي موثر بر آفت هاي كشاورزي
 • رفتار و عملكرد: رفتار مواد در برابر انرژي الكتريكي، سري الكتروشيميايي، رفتار مواد روي جانداران

مباحث فصل سوم شیمی دوازدهم

 • واحد سازنده: اجزا، انواع و ساختار تركيب هاي يوني، چند سازه ها و مواد هوشمند،انواع جامدها و رنگدانه ها
 • رفتار و عملكرد: واكنش پذيري و رفتار مولكول ها، واكنش پذيري انواع مواد آلي و مواد معدني، عملكرد مواد در مقياس نانو و ماكرو، رفتار مواد در برابر نور
 • برهم كنش ها: انواع واكنش هاي آلي و معدني
 • تغيير و اندازه گيري: درصدخلوص، بازده درصدي، اقتصاد اتمي، استوكيومتري سنتز رنگدانه ها
 • الگوها: رفتار تناوبي مولكول ها، قواعد واكنش پذيري مواد

مباحث فصل چهارم شیمی دوازدهم

 • واحد سازنده: اجزا، انواع و ساختار دگرشكل ها
 • رفتار و عملكرد: رفتار مواد در مقياس نانو و ماكرو، رفتار مولكول هاي زيستي در مقياس مولكولي
 • تغيير و اندازه گيري: درصدخلوص، بازده درصدي، اقتصاد اتمي، استوكيومتري سنتز مواد در مقياس صنعتي
 • برهم كنش ها: اثر مواد روي اندام هاي بدن

نویسنده: مرکز مشاوره رهیاب

مرکز مشاوره تلفنی رهیاب

جهت مشاوره درباره «تدریس خصوصی دروس مدرسه و دانشگاه» می توانید از طریق خط ثابت بدون گرفتن کد با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس با 26  52  907  909 از سراسر کشور

تماس با 48  56  230  909 از استان تهـران

جهت مشاوره از طریق موبایل اینجا کلیک نمایید.

جهت تعیین آنلاین وقت مشاوره حضوری اینجا کلیک نمایید...
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
افزودن نظر:
CAPTCHA
×

بسته های مشاوره تلفنی

مشاوره روانشناسی
مشاوره تحصیلی

تعیین وقت مشاوره حضوری

1- انتخاب نوع مشاوره 2- انتخاب زمان مشاوره 3- تکمیل اطلاعات
لطفا نوع مشاوره خود را انتخاب نمایید: