مرکز مشاوره رهیاب
مشاوره روانشناسی و تحصیلی : تلفنی و حضوری
مشاوره تلفنی سراسر کشور:9099075226
مشاوره تلفنی استان تهران:9092305648
تعیین نوبت مشاوره حضوری
خرید بسته های مشاوره تلفنی تا 45% تخفیف
خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(48 رای)

تست روانشناسی شخصیت هندسی نوعی تست روانشناسی است که در آن با استفاده از شکل های هندسی شخصیت افراد سنجیده می شود. ساده ترین نوع این تست های روانشناسی این است که از افراد خواسته می شود که بین شکل های مربع، مستطیل، دایره و مثلث یکی را انتخاب کنند. ویژگی های شکل هندسی که انتخاب میکنند می تواند تا حدی بیانگر شخصیت آن ها باشد.

البته در این قسمت قصد داریم یک تست روانشناسی متفاوت با استفاده از اشکال هندسی را معرفی کنیم که تجربه نشان داده است که می تواند تا حد زیادی شخصیت کلی افراد را تخمین بزند. در ابتدا به عنوان یک مقدمه اشاره ای به تست روانشناسی مرسومی میکنیم که در آن یک شکل هندسی انتخاب می شود و سپس تست روانشناسی جدیدتر را به شما معرفی خواهیم کرد. در تست اول از شما خواسته می شود که ساده ترین اشکال هندسی را به خاطر بیاورید. یعنی مثلث، دایره و مستطیل.

سپس باید از بین این 4 شکل هندسی هر کدام را که بیشتر از همه می پسندید انتخاب کند. ویژگی های شخصیتیشما به صورت خودآگاه و نا خود آگاه باعث می شود که شکلی را انتخاب کنید که تطابق بیشتری با خصوصیات شخصیتیشما دارد.از این تست روانشناسی می توانید برای شناخت اطرافیان خود نیز استفاده کنید و با پرسیدن یک سوال ساده تا حدی و به صورت کلی به ویژگی های شخصیتیآن ها پی ببرید.

/// شماره های تماس ///

کسانی که در این تست روانشناسی شخصیت مستطیل را انتخاب می کنند

این افراد به نظم و ترتیب علاقه دارند و سعی می کنند به کارهایشان سازماندهی دقیق بدهند. ممکن است برای کارهای بلند مدت و کوتاه مدت خود برنامه تهیه کنند و برای کارهای خود جدول زمان بندی داشته باشند. از بین راه های موجود راه مناسب تر را انتخاب می کنند و برای انتخاب سعی می کنند قواعد و مقررات را بررسی کنند. اگر وظیفه مشخصی به این افراد محول شود در ابتدا برای انجام آن برنامه چیده و سازماندهی می کنند و آخر کار را می بینند و سپس شروع به کار می کنند.

ویژگی منفی که این افراد ممکن است داشته باشند این است که برای برقراری نظم و ترتیب ممکن است زیاد به دیگران دستور دهند و با این کار موجب آزار دیگران شوند. به این افراد توصیه می شود که در این مواقع حواسشان باشد و برای برقراری سازماندهی مورد نظرشان زیاد امر و نهی نکنند.

کسانی که در این تست روانشناسی شخصیت دایره را انتخاب می کنند

افرادی که در این تست روانشناسی، دایره را انتخاب می کنند لحن صحبت ملایمی دارند و سعی می کنند به وسیله صحبت کردن امور را تحت کنترل خود در بیاورند. بیشتر اجتماعی و خوش صحبت هستند در زندگی به ارتباطات اهمیت ویژه ای قائل هستند. درباره وظیفه ای که به آن ها محول می شود به اندازه کافی گفتگو می کنند تا هماهنگی کافی به وجود بیاید.

کسانی که در این تست روانشناسی دایره را انتخاب می کنند کمال گرا هستند و میل به کمال طلبی دارند و این به علت این است که دایره از کامل ترین اشکال هندسی است. این افراد شخصیتیبرون گرا دارند و اغلب پرانرژی هستند و دوست دارند خود را فعال نشان دهند. در مواجهه با این افراد بهتر است به آن ها اجازه داده شود که خودشان را نشان دهند و اجازه صحبت در اختیارشان قرار داده شود.

کسانی که در این تست روانشناسی شخصیت مثلث را انتخاب می کنند

کسانی که در این تست روانشناسی، مثلث را انتخاب می کنند، شخصیتهدف گرایی دارند. دوست دارند قبل از هر کار مهمی برنامه ریزی کنند و به برنامه ها و موضوعات بلند مدت علاقه مند هستند. نقطه ضعفی که دارند این است که ممکن است گاهی جزئیات را فراموش کنند. اگر کاری بر عهده این فرد گذاشته شود، ابتدا برایش هدف تعیین کرده، سپس برنامه ریزی می کند و تا آخر کار را بررسی میکند و سپس کار را آغاز می کند. این ویژگی باعث می شود انتخاب کنندگان مثلث در این تست ساده تر از بقیه به اهداف خود برسند.

البته این افراد نقطه ضعفی نیز دارند و آن هم این است که برای کارهایی که کوچک هستند و سریع باید انجام شوند و شرایط به گونه ای است که وقت کافی برای برنامه ریزی وجود ندارد موفق نیستند. این افراد باید تمرین کنند که در کارهای ساده با برنامه ریزی های ذهنی و سریع کار را جلو ببرند و اهمیت زمان های بحرانی را در نظر بگیرند.

کسانی که در این تست روانشناسی شخصیت مربع را انتخاب می کنند

این افراد، کسانی هستند که آرامش را بیشتر از همه چیز دوست دارند و علاقه دارند که همه چیز سر جای خود و منظم و مرتب باشد. بی نظمی آسایش آن ها را به هم می زند و به محیط های پایدار علاقه دارند. مسیر کارهایشان کاملا واضح و مشخص است. و وقتی از از مسیر خارج شوند، اعصابشان به هم می ریزد. روی کارهایی که به آن ها سپرده شود به اندازه ای وقت می گذارند تا به خوبی آن کار را به اتمام برسانند. می توان روی مسئولیت پذیری آن ها حساب کرد و کارهای حساس و مهم را به آن ها سپرد.

/// شماره های تماس ///

تست روانشناسی شخصیت اشکال هندسی دوم

تست روانشناسی که گفته شد تست معروفی است اما کمی کلی است و ممکن است جواب هایش قابل اعتماد نباشد. در این قسمت می خواهیم یک تست روانشناسی دیگر معرفی کنیم که در آن هم برای شناخت شخصیتفرد از اشکال هندسی کمک گرفته می شود منتهی به نوعی دیگر و شاید بتوان گفت بهتر. در این تست روانشناسی اشکالی که استفاده می شود همان تعاریف قبلی را ندارند. نیاز است که به جای تصور کردن، روی کاغذ ترسیم شوند.

این تست در تجربه نتایج قابل قبولی نشان داده و می توانید با امتحان کردن آن روی خود و چند نفر از اطرافیانتان دقت آن را بررسی کنید. روند این تست به این صورت است که به فرد گفته می شود با استفاده از 10 عدد شکل هندسی که می تواند شامل دایره یا بیضی، مثلث، مربع و یا مستطیل باشد تصویر یک آدم را روی کاغذ رسم کند. بهترین حالت این است که فرد بدون فکر کردن خاصی و آرامش کامل این کار را انجام دهد.

پس از اتمام ترسیم شکل تعداد دایره ها و بیضی ها با هم شمرده می شود. این کار برای مربع ها و مستطیل ها هم انجام میگیرد. و مثلث ها هم شمرده می شوند. در ادامه تعداد دایره و بیضی ها تقسیم بر 10 می شوند. مثلا 2 دایره و 1 بیضی جمعا 3. می شود 3/0. سپس تعداد مستطیل ها و مربع ها شمرده می شود. مثلا 5 عدد و تقسیم بر 10 می شود و می شود 5/0. در آخر تعداد مثلث ها که 2 عدد است تقسیم بر 10 می شود و 2/0 به دست می آید.

تست روانشناسی شخصیت مرکز روانشناسی مشاوره تلفنی روانشناسی خانواده

معنی دایره و بیضی در تست روانشناسی شخصیت هندسی دوم

کسانی که در این تست روانشناسی برای رسم تصویر آدم از این اشکال بیشتر استفاده می کنند بیشتر انسان های منطقی و دقیقی هستند و احساساتکمتر در تصمیم گیری هایشان دخالت دارد. در واقع می توان گفت عقل بیشتر بر آن ها حاکم است.

معنی مربع و مستطیل در تست روانشناسی شخصیت هندسی دوم

کسانی که در این تست روانشناسی برای رسم تصویر آدم از اشکال مربع و مستطیل بیشتر استفاده می کنند، در آن ها احساساتبیشتر غلبه دارد و انسان های احساسیهستند.

معنی مثلث در تست روانشناسی شخصیت هندسی دوم

کسانی که در این تست روانشناسی از شکل مثلث بیشتر در کشیدن تصویر آدم استفاده می کنند، افراد عصبی هستند و خشونت و خشکی در رفتار آن ها دیده می شود. البته مشاهده می شود که نتیجه این تست روانشناسی درصدی است و هر فردی درصدی از ویژگی های فوق را خواهد داشت و این یک مزیت این تست است که در آن به صورت کلی در مورد شخصیتافراد قضاوت نمی شود.

برای نمونه در مثالی که در بالا زده شد فرد مورد نظر30 درصد منطقی، 50 درصد احساسیو 20 درصد عصبی و خشک است. در مطالعات تجربی این تست نتایج معقولی به دست داده است و می توانید با امتحان کردن آن روی خود و اطرافیانتان میزان صحت آن را مورد بررسی قرار دهید.

نویسنده: مرکز مشاوره رهیاب

مرکز مشاوره تلفنی رهیاب

جهت مشاوره درباره «تست روانشناسی شخصیت به کمک شکل های هندسی» می توانید از طریق خط ثابت بدون گرفتن کد با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس با 26  52  907  909 از سراسر کشور

تماس با 48  56  230  909 از استان تهـران

جهت مشاوره از طریق موبایل اینجا کلیک نمایید.

جهت تعیین آنلاین وقت مشاوره حضوری اینجا کلیک نمایید...
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
افزودن نظر:
CAPTCHA
×

بسته های مشاوره تلفنی

مشاوره روانشناسی
مشاوره تحصیلی

تعیین وقت مشاوره حضوری

1- انتخاب نوع مشاوره 2- انتخاب زمان مشاوره 3- تکمیل اطلاعات
لطفا نوع مشاوره خود را انتخاب نمایید: