خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(0 رای)

سایر تست های روانشناسی:

برای انجام تست روانشناسی MBTI به این لینک مراجعه کنید.

برای انجام تست شخصیت آیزنک به این لینک مراجعه کنید.

 

معرفی تست روانشناسی شخصیت پنج عاملی NEO

 

برای شروع انجام این تست به این لینک مراجعه کنید.

 

مشاوره تلفنی,مشاوره تلفنی روانشناسی,مشاوره روانشناسی تلفنی,مشاوره,مشاوره تلفنی صدای رهیاب,مشاوره تلفنی روانشناسی صدای رهیاب,مشاوره روانشناسی تلفنی صدای رهیاب,مشاوره روانشناسی,مشاوره روانشناسی صدای رهیاب

 

برای شروع انجام این تست به این لینک مراجعه کنید

 

در مرکز روانشناسی رهیاب، مشاوره شخصیت هم به صورت مشاوره تلفنی و هم به صورت مشاوره حضوری صورت می گیرد. یکی از ابزار هایی که می تواند در مشاوره شخصیت یاری دهنده باشد استفاده از تست روانشناسی شخصیت است. تست روانشناسی شخصیت نئو در دو فرم معروف انجام می­شود. یکی فرم بلند و اصلی آن است که با نام تست روانشناسی شخصیت NEO PI-R شناخته می­شود و شامل 240 سوال است. دیگری فرم کوتاه شده به نام تست روانشناسی شخصیت NEO-FFI دارد که یک پرسشنامه 60 سؤالی است و برای ارزیابی پنج عامل اصلی شخصیت به کار می رود. در فرم 240 سؤالی هر عامل دارای 6 سطح یا زیر مقیاس است، در حالیکه در فرم کوتاه شده این تست روانشناسی شخصیت، هر عامل با 12 سؤال سنجیده می شود.

تست روانشناسی شخصیت NEO یک تست روانشناسی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جدیدترین ابزارها در زمینه تست روانشناسی شخصیت است که توسط کوستا و مک کری در سال 1985 تحت عنوان تست روانشناسی شخصیت NEO معرفی شد.

 

عوامل پنج گانه شخصیت در تست روانشناسی شخصیت NEO:

پنج عامل اصلی شخصیت در این تست روانشناسی عبارتند از: روان رنجوری، برون گرایی، انعطاف پذیر بودن، دلپذیر بودن، مسئولیت پذیر بودن و با وجدان بودن که در ادامه به توضیح این عوامل پرداخته می شود:

تست روانشناسی تست شخصیت شناسی مشاوره تلفنی شخصیت مرکز روانشناسی

روان رنجوری (N) در تست روانشناسی شخصیت NEO:

تمایل داشتن به تجربه کردن عواطف منفی مانند ترس، غصه، دستپاچه بودن، عصبانیت، احساس گناه و تنفر اعضای مجموعه عامل N را تشکیل می دهند. افراد با نمره بالا در N در این تست روانشناسی، استعداد داشتن عقیده های غیرمنطقی را دارند و کمتر از سایر افراد می توانند با این عواطف منفی کنار بیایند و در مواجهه با استرس از دیگران ضعیف تر هستند.

همان طور که از نام این عامل بر می­ آید، بیمارانی که به عنوان عصبی تشخیص داده شده اند، در این تست روانشناسی شخصیت، نمره بالایی در عامل N می گیرند، اما عامل N در این تست روانشناسی، همانند سایر عواملش یک عامل از عوامل شخصیت سالم را اندازه می گیرد. نمرات بالا ممکن است نشانه احتمال بالا برای ابتلا به برخی از انواع مشکلات روانپزشکی باشد. اما عامل N نباید به عنوان معیاری برای مشکلات روانی محسوب شود. افرادی که در این تست روانشناسی نمره عامل N آن ها نسبتا پایین تر است، نسبت به سایر افراد معتدل تر هستند و اعصاب راحت تری دارند و در مواجهه در استرس ها آرامش بیشتری دارند.

تست روانشناسی تست شخصیت شناسی مشاوره تلفنی شخصیت مرکز روانشناسی

برون گرایی (E) در تست روانشناسی شخصیت NEO:

در این تست روانشناسی شخصیت، همانند سایر تست های مشابه، برون گرا ها گرایش به اجتماعی بودن دارند اما اجتماعی بودن تنها ویژگی آن ها نیست. از صفات دیگر افراد برون گرا می توان به علاقه داشتن به مردم، تمایل به حضور در گردهمایی ها و گروه های بزرگ، جرات داشتن، فعالیت زیاد، پرحرفی و بشاش بودن، پر انرژی بودن و خوش بین بودن و سازش پذیری اشاره کرد. در این تست روانشناسی شخصیت، عامل E همبستگی بالایی به علاقه به ریسک پذیری در مشاغل دارد. سازش پذیری در افراد برون گرا نمایانگر اجتماعی بودن است که خصوصیاتی مانند خوش قلبی، نوع دوستی، اعتماد و فروتنی را شامل می شود.

بر خلاف برون گرا ها، نشان دادن ویژگی های درون گرا ها دشوار است. درون گرایی باید به منزله نبود برون گرایی در نظر گرفته شود نه مخالف برون گرایی. افراد درون گرا خود دار هستند و نمی توان گفت که رفتار غیر دوستانه دارند. مستقل هستند. بر خلاف این که ممکن است تصور شود تنبل باشند، یکنواخت و متعادل هستند. ترجیح افراد درون گرا به تنهایی لزوما نشان گر کم رویی آن ها نیست. افراد درونگرا لزوماً از استرس های اجتماعی رنج نمی برند. گرچه افراد درون گرا خیلی شاد نیستند اما نمی توان گفت که غیر خوشحال یا بدبین هستند.

 

انعطاف پذیر بودن (O) در تست روانشناسی شخصیت NEO:

انعطاف پذیری در تجربه خیلی کمتر از N و E شناخته شده است. عوامل انعطاف پذیر بودن که می توانند شامل تصور فعال، حس زیبا پسندی، توجه داشتن به احساسات درون، تنوع طلبی، کنجکاوی ذهنی و مستقل قضاوت کردن باشند، در تست رواشناسی شخصیت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند، اما در هیچ کدام از تست روانشناسی ها به اندازه تست روانشناسی شخصیت  NEO PI-R به لحاظ به هم پیوستگی در یک حیطه وسیع و در نظر گرفتن به عنوان عاملی مستقل لحاظ نشده اند. عامل انعطاف پذیر بودن در تست روانشناسی شخصیت NEO PI-R بسیار وسیع مورد بررسی قرار گرفته است.

اشخاص انعطاف پذیر هم درباره دنیای درونی و هم درباره دنیای بیرونی کنجکاوی دارند و در زندگی به لحاظ تجربه غنی تر هستند. آنها مایل به پذیرش عقاید جدید و ارزش های غیرمتعارف هستند و نسبت به افراد غیر منعطف بیشتر اهل پذیرش هیجان های مثبت و منفی هستند. نمرات انعطاف پذیر بودن این تست روانشناسی شخصیت، همبستگی خوبی با نمرات آزمون هوش دارد. کسانی که در این تست روانشناسی شخصیت نمرات پایینی در انعطاف پذیری می گیرند، تمایل دارند که رفتار متعارفی داشته باشند و دیدگاه های خود را تغییر ندهند.

افراد انعطاف پذیر یا انعطاف ناپذیر ممکن است هر کدام خیلی سالم تر یا رشد یافته تر باشند اما انعطاف پذیر بودن یا انعطاف ناپذیری بستگی به موقعیت خاص خود دارد و ممکن است هر کدام از این دسته افراد کارهای مفید و مؤثرتری در جامعه انجام دهند.

تست روانشناسی تست شخصیت شناسی مشاوره تلفنی شخصیت مرکز روانشناسی

 

دلپذیر بودن (A) در تست روانشناسی شخصیت NEO:

دلپذیر بودن مانند برون گرایی بعدی از رفتار بین فردی است. یک فرد دلپذیر نوع دوست است، با دیگران همدردی می کند و به کمک کردن اشتیاق دارد و باور دارد که دیگران هم کمک کننده هستند. اما یک شخص غیر دلپذیر شکاک و خود مدار است و نسبت به دیگران ستیزه جو است و بیشتر رقابت جو است تا همکاری دهنده.

این که افراد دلپذیر از افراد غیر دلپذیر بیشتر مقبولیت دارند درست است. اما نمی توان گفت همیشه انسان های دلپذیر انسان های بهتری هستند. توانایی جنگیدن برای ارزش های خود نیز یک امتیاز است و برای نمونه دلپذیر بودن در میدان جنگ یا در صحن دادگاه امتیاز مثبت محسوب نمی شود. یا مثلا در مباحث علمی بدبین بودن و نگاه انتقادی داشتن میتواند مفید باشد. دلپذیر بودن و دلپذیر نبودن هیچکدام در حالت حداکثر خود مطلوب جامعه نیستند و هیچکدام لزوماً سلامت روانی فرد را تایید نمی کنند.

 

مسئولیت پذیری و با وجدان بودن (C) در تست روانشناسی شخصیت NEO:

در این تست روانشناسی شخصیت، مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی خصوصیاتی مانند فکر کردن قبل از کار، مبارزه با خواسته های درونی، پایبند بودن به هنجارها و قوانین و سازمان دهی به کارها و اولویت دادن به کارها را در بر می گیرد. این عامل می تواند به معنی قدرت برنامه ریزی بسیار فعال، و سازماندهی و عمل به وظایف محول شده نیز باشد. این موارد را می توان اساس با وجدان بودن نیز دانست. فرد با وجدان مصمم و با اراده است. افراد موفق در دنیا نمره بالایی در این عامل دارند. نمره بالا در C در این تست روانشناسی شخصیت، با موفقیت شغلی و تحصیلی همراه است و کسانی که در این عامل نمره بالایی می گیرند خوش اخلاق، مطمئن و با دقت هستند. اما نمی توان گفت که افراد با نمره پایین این عامل در این تست روانشناسی شخصیت فاقد اصول اخلاقی هستند. اما می توان گفت که در پایبتندی به اصول اخلاقی خیلی دقیق نیستند. کسانی که در این تست روانشناسی در C نمره پایینی می گیرند ممکن است دقت و پاکیزگی زیاد و باریک بینی لازم را نداشته باشند و در تلاش برای رسیدن به اهداف بیحال باشند.

 

برای شروع انجام این تست به این لینک مراجعه کنید

 

منبع: http://robabnaz.persianblog.ir

مطالب مشابهی که پیشنهاد می شود مطالعه کنید:

تست روانشناسی شخصیت MBTI

تست روانشناسی MMPI

تست روانشناسی شخصیت به کمک شکل های هندسی

تست روانشناسی شخصیت DISC

معرفی انواع تست روانشناسی شخصیت


مرکز مشاوره روانشناسی تلفنی صدای رهیاب
مشاوره دهنده تخصصی و پاسخگویی به سوالات شما
برای تماس با مشاوران روانشناسی و شخصیت ما از تلفن ثابت با شماره

9099075226

تماس حاصل فرمایید
این شماره در سراسر کشور بدون پیش شماره و از طریق تلفن ثابت قابل شماره گیری است
همه روزه از ساعت ۸ صبح تا 10 شب
حتی ایام تعطیل

خدمات کلان مشاوره تلفنی صدای رهیاب در زمینه مشاوره روانشناسی تلفنی

مشاوره مهارت های زندگی تلفنی

مشاوره دانستنی های روانشناسی تلفنی

مشاوره اختلالات شخصیت تلفنی

مشاوره اختلالات یادگیری تلفنی

مشاوره اختلالات جسمی و معلولیت تلفنی

مشاوره استرس و اضطراب تلفنی

مشاوره افسردگی تلفنی

مشاوره اعتیاد تلفنی

مشاوره وسواس تلفنی

مشاوره ترس و کابوس تلفنی

مشاوره انزوا و تنهایی تلفنی

مشاوره خشم و پرخاشگری تلفنی

مشاوره کاریزما و مدیریت تلفنی

مشاوره حریم خصوصی تلفنی

خدمات کلان مشاوره تلفنی صدای رهیاب

مشاوره روانشناسی تلفنی

مشاوره خانواده تلفنی

مشاوره تحصیلی تلفنی

مرکز مشاوره تلفنی صدای رهیاب
مشاوره دهنده تخصصی و پاسخگویی به سوالات شما 
برای تماس با مشاوران ما از تلفن ثابت با شماره

9099075226

تماس حاصل فرمایید
این شماره در سراسر کشور بدون پیش شماره و از طریق تلفن ثابت قابل شماره گیری است
همه روزه از ساعت ۸ صبح تا 10 شب
حتی ایام تعطیل

شما می‌توانید در هر زمانی بین ساعات 8 صبح تا 8 شب با مرکز مشاوره تلفنی صدای رهیاب تماس بگیرید و از تجربه مشاوران زبده مرکز مشاوره تلفنی صدای رهیاب، در حوزه های مختلف روانشناسی و شخصیت استفاده کنید.

برای مشاوره روانشناسی تلفنی می توانید با مشاوران مشاوره تلفنی صدای رهیاب در تماس باشید:

تلفن مرکز مشاوره صدای رهیاب : از سراسر کشور فقط با تلفن ثابت و بدون پیش شماره 9099075226

شبکه های اجتماعی مرکز مشاوره تلفنی صدای رهیاب : کانال تلگرام مرکز مشاوره تلفنی صدای رهیاب - صفحه اینستاگرام مرکز مشاوره تلفنی صدای رهیاب

گردآوری و تنظیم: مرکز مشاوره رهیاب

مرکز مشاوره تلفنی رهیاب

جهت مشاوره درباره «معرفی تست روانشناسی شخصیت پنج عاملی NEO-FFI» می توانید با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:

تماس با 26  52  907  909 از سراسر کشور

تماس با 48  56  230  909 از استان تهـران

تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد

پاسخگویی از ساعت 8 صبح الی 8 شب حتی ایام تعطیل

به دلیل شلوغی خطوط در صورت شنیدن صدای بوق اشغال لطفا مجددا تلاش فرمایید.

اشتراک در شبکه های اجتماعی:
افزودن نظر:
CAPTCHA2