مرکز مشاوره رهیاب
مشاوره روانشناسی و تحصیلی : تلفنی و حضوری
دریافت مستقیم نوبت مشاوره09128384678
مشاوره تلفنی سراسر کشور021-22916114
تعیین نوبت مشاوره حضوری
خرید بسته های مشاوره تلفنی تا 45% تخفیف
خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(40 رای)

در این مقاله به معرفی تست روانشناسی شخصیت MBTI خواهیم پرداخت. برای انجام این تست می توانید اینجا کلیک نمایید. اما پیشنهاد می کنیم که قبل از شروع تست مقاله زیر را مطالعه نموده و با این تست شخصیت آشنا شوید. تست های روانشناسی و تست شخصیت های مختلفی وجود دارد اما به جرات می توان گفت که معروف ترین آن ها تست شخصیت MBTI است. در این تست روانشناسی تیپ شخصیتی شما مشخص می شود. اگر با مفهوم تیپ شخصیتی آشنایی ندارید توصیه می کنیم به این مقاله ما که در آن به تعریف تیپ شخصیتی در این تست روانشناسی پرداخته شده است مراجعه نمایید.

تست روانشناسی شخصیت مایرز-بریگز (Myers–Briggs Type Indicator - MBTI)

تست روانشناسی شخصیت مایرز- بریگز (MBTI) جزو معروف ­ترین تست روانشناسی شخصیت ها است. هدف از این تست روانشناسی این است که مشخص شود افراد محیط اطراف خود را چگونه درک می کنند و چگونه تصمیم می­گیرند. تست روانشناسی MBTI برای افراد معمولی جامعه طراحی شده است و روی میزان تفاوت­ های طبیعی افراد تاکید دارد. فرض اولیه و اساسی در تست روانشناسی شخصیت MBTI این است که همه انسان ها اولویت بندی های خاص خودشان را در تفسیر تجاربشان در زندگی دارند و این اولویت بندی ها هستند که پایه و اساس و زمینه ساز علایق، نیاز ها، ارزش ها و انگیزه ها می­شوند.

/// شماره های تماس ///

در این تست روانشناسی شخصیت، تیپ شخصیتی یک شخص حالتی مانند مشابه راست دست یا چپ دست بودن  است. افراد یا به صورت مادرزادی با یک سری طرز تفکر، روش درک و فهم و روش تصمیم گیری خاص به دنیا می آیند و یا به مرور زمان طرز تفکر، روش درک و فهم و روش تصمیم گیری خاصشان شکل می گیرد. تست روانشناسی شخصیت MBTI  برخی از این تفاوت های روانشناسی را در 4 جفت دسته مخالف یکدیگر قرار می دهد که در نتیجه 16 تیپ شخصیتی رواشناسی ممکن به دست می آید.

مشاوره تلفنی,مشاوره تلفنی روانشناسی,مشاوره روانشناسی تلفنی,مشاوره,مشاوره تلفنی صدای رهیاب,مشاوره تلفنی روانشناسی صدای رهیاب,مشاوره روانشناسی تلفنی صدای رهیاب,مشاوره روانشناسی,مشاوره روانشناسی صدای رهیاب

دسته بندی تیپ های شخصیتی در تست روانشناسی شخصیت MBTI

هیچ کدام از این تیپ های شخصیتی بهتر یا بدتر از دیگری نیستند. اگر چه طراحان این تست روانشناسی شخصیت معتقدند که افراد فطرتاً  یک ترکیب خاص از این تیپ های شخصیتی را ترجیح می دهند. همان طور که نوشتن با دست چپ برای یک انسان راست دست دشوار به نظر می رسد، به طور مشابه افراد نیز استفاده از ترجیحات تیپ شخصیتی مخالف خود را دشوار می پندارند، اگرچه با تمرین و ممارست ممکن است توانایی هایی به دست آورد.

این 16 نوع تیپ شخصیتی به صورت اختصاری با 4 حرف انگلیسی نمایش داده می شوند که هر حرف نشانگر حرف اول آن چهار جفت دسته ارجحیت ها است (به جز N که حرف دوم  Intuition به معنای شهود است). برای مثال: ESTJ – (Extraversion (E) – Sensing (S) – Thinking (T) – Judgment (J)) INFP - (Introversion (I) – Intuition (N) – Feeling (F) – Perception (P)) Extraversion به معنای برون گرایی، Introversion به معنای درون گرایی، Sensing به معنای شعور، Intuition به معنای شهود، Thinking به معنای تفکر، Feeling به معنای احساس، Judgment به معنای قضاوت و Perception به معنای ادراک است.

تست روانشناسی شخصیت مشاوره شخصیت مشاوره روانشناسی تلفنی مرکز روانشناسی

درون گرایی و برون گرایی در تست روانشناسی شخصیت MBTI

افرادی که برون گرایی (Extraversion) را ترجیح می دهند، از عمل کردن و فعالیت داشتن انرژی می گیرند. آن ها ترجیح می دهند اول عمل کنند سپس تامل کنند و سپس دوباره عمل کنند. اگر فعالیت نداشته باشند، انگیزه شان رو به زوال می رود. در نقطه مقابل افراد برون گرا، افراد درون گرا انرژی خود را هنگام فعالیت کردن خرج می­کنند. آن­ ها ترجیح می دهند اول فکر کنند سپس عمل کنند و سپس دوباره فکر کنند. درون­ گرا ها برای به دست آوردن انرژی نیاز به مدتی تنها بودن دارند. مشخصه های متضاد بین درون گرا ها و برون گرا ها شامل موارد زیر است.

  • برون گرا ها عمل گرا هستند، در حالی که درون گرا ها تفکر گرا هستند.
  • برون گرا ها به دنبال وسعت دانش و توانایی هستند، در حالی که درون گرا ها به دنبال عمق دانش و توانایی هستند.
  • برون گرا ها تمایل بیشتری به تعامل زیاد دارند، در حالی که درون گرا ها تمایل بیشتری به تعاملات عمیق تر دارند.
  • برون گرا ها هنگام وقت گذارنی با دیگران انرژی می گیرند، در حالی که درون گرا ها هنگام تنها بودن انرژی می گیرند.

تست روانشناسی شخصیت مشاوره شخصیت مشاوره روانشناسی تلفنی مرکز روانشناسی

شعور و شهود در تست روانشناسی شخصیت MBTI

شعور (Sensing) و شهود (Intuition) عوامل به دست آوردن اطلاعات هستند. این عوامل توصیف می­ کنند که اطلاعات جدید توسط افراد چگونه درک و تعبیر می­شوند. در این تست روانشناسی شخصیت ، افرادی که شعور را بیشتر ترجیح می­ دهند، اطلاعاتی را که ملموس و قابل حس کردن توسط حواس پنجگانه باشد را بیشتر ترجیح می دهند، ارزشی برای حس ششم قائل نیستند و ترجیح می دهند به حقایق و جزئیات تکیه کنند.

/// شماره های تماس ///

در سوی دیگر افرادی که شهود را بیشتر ترجیح می دهند، به اطلاعاتی که کمتر به حواس پنجگانه وابسته هستند اعتماد بیشتری دارند، مثلاً اطلاعاتی که با یک سری اطلاعات دیگر در ارتباط باشند. افراد شهودی بیشتر به احتمالاتی که در آینده ممکن است پیش آید علاقه بیشتری دارند.

تست روانشناسی شخصیت مشاوره شخصیت مشاوره روانشناسی تلفنی مرکز روانشناسی

تفکر و احساس در تست روانشناسی شخصیت MBTI

تفکر (Thinking) و احساس (Feeling) در این تست روانشناسی شخصیت عوامل تصمیم گیری هستند. هر دو این عوامل برای تصمیم گیری منطقی،  بر اساس داده های دریافت شده از عوامل جمع آوری اطلاعات یعنی شعور (Sensing) و شهود (Intuition) استفاده می­شوند. افرادی که تفکر را ترجیح می دهند تمایل دارند که در مورد موضوعات مختلف از یک نقطه جداگانه تصمیم بگیرند و تصمیم خود را با چیزهای منطقی و قابل قبول، علت و معلولی، مستحکم و قاعده مند بسنجند.

از طرفی کسانی که احساس را در تصمیم گیری ترجیح می دهند تمایل دارند که تصمیمات را با وفق دادن خود با شرایط و همدردی کردن و قرار دادن خود داخل یک موقعیت، و سبک سنگین کردن آن موقعیت به طوری که بیشترین سازگاری و همخوانی را با نیازهای افراد درگیر با آن موقعیت را دارد بگیرند.

تست روانشناسی شخصیت مشاوره شخصیت مشاوره روانشناسی تلفنی مرکز روانشناسی

قضاوت و ادراک در تست روانشناسی شخصیت MBTI

در این تست روانشناسی شخصیت، زوج دسته تفکر (Thinking) و احساس (Feeling) تحت عنوانی با نام قضاوت (Judgment) و زوج دسته شعور (Sensing) و شهود (Intuition) تحت عنوانی با نام ادراک (Perception) دسته بندی می شوند.

قضاوت (J) و ادراک (P) نشان می دهند که افراد در ارتباط به محیط بیرونی کدام زوج دسته را بیشتر بروز می­دهند. به این صورت که افرادی که زوج دسته قضاوت در آن­ها بروز بیشتری دارد تمایل دارند که تفکر یا احساس خود را بیشتر به نمایش بگذارند و افرادی که زوج دسته ادراک در آن ها بروز بیشتری دارد، تمایل دارند شعور یا شهود خود را بیشتر نمایش دهند.

برای مثال تیپ شخصیتی که TJ دارد تمایل دارد که منطقی به نظر برسد و FJ تمایل دارد که بیشتر همدردی کننده به نظر برسد. همچنین SP ترجیح می دهد که نشان دهد که معتقد به حواس پنجگانه است در حالی که NP تمایل دارد انتزاعی و معنوی به نظر برسد.

نویسنده: مرکز مشاوره رهیاب

مرکز مشاوره تلفنی رهیاب

جهت مشاوره درباره «تست شخصیت شناسی MBTI» می توانید از طریق خط ثابت بدون گرفتن کد با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس با 09128384678 از سراسر کشور

تماس با 0212291614 از استان تهـران

جهت مشاوره از طریق موبایل اینجا کلیک نمایید.

جهت تعیین آنلاین وقت مشاوره حضوری اینجا کلیک نمایید...
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
نظرات کاربران:
محمد سبحانی
پاسخ به این نظر
10:10 - 2 خرداد 00

خوب بود اما کاش مثال بیشتر میزدین

1 0
افزودن نظر:
CAPTCHA
×

بسته های مشاوره تلفنی

مشاوره روانشناسی
مشاوره تحصیلی

تعیین وقت مشاوره حضوری

1- انتخاب نوع مشاوره 2- انتخاب زمان مشاوره 3- تکمیل اطلاعات
لطفا نوع مشاوره خود را انتخاب نمایید: