مرکز مشاوره رهیاب
مشاوره روانشناسی و تحصیلی : تلفنی و حضوری
مشاوره تلفنی سراسر کشور:9099075226
مشاوره تلفنی استان تهران:9092305648
تعیین نوبت مشاوره حضوری
خرید بسته های مشاوره تلفنی تا 45% تخفیف
خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(35 رای)

بیشتر دانشگاه های پیام نور و غیرانتفاعی کشور مقداری از ظرفیت دانشجویان خود را به وسیله بدون کنکور جذب می نمایند. در واقع ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی دانشجوها، برای این می باشد که شایسته ترین و مستعدترین افراد جذب دانشگاه شوند. همچنین ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی ، هدف توزیع مناسب پذیرفته شدگان در رشته های تحصیلی مورد نیاز کشور، ایجاد شرایط مناسب برای شرکت کنندگان، هدایت داوطلبان به رشته های تحصیلی و تخصیص امکانات آموزش عالی به افراد مستعد را دنبال می کند. شرایط و ضوابط ثبت نام بدون کنکور و انتخاب رشته برای شرکت در گزینش برخی از رشته های تحصیلی دانشگاه های پیام نور و غیرانتفاعی (صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی) به شرح زیر می باشد.

/// شماره های تماس ///

نکات مهم ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی

 • داوطلبان ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی باید دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا اخذ مدرک پیش دانشگاهی حداکثر تا تاریخ 1397/06/31 و یا دارای دیپلم نظام قدیم و یا مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و کاردانی پيوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای باشند.
 • دارندگان دیپلم فنی و حرفهای و کار دانش که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی هستند حق ثبت نام و شرکت در این مرحله را ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
 • ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: sanjesh.org انجام می گیرد. داوطلبان باید پیش از اقدام به ثبت نام و انتخاب رشته به مطالعه دقیق دفترچه راهنما (متون و جداول) و اطلاعیه های بعدی آن که در سایت اینترنتی سازمان سنجش درج می گردد و آگاهی از شرایط و ضوابط، مبادرت به ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی و انتخاب رشته کنند.
 • نظر به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله بر اساس سوابق تحصیلی (معدل دیپلم)، صورت می گیرد؛ در نتیجه تمامی متقاضیان ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی (دیپلمه های نظام قدیم، نظام جدید و همچنین دیپلمه های فنی و حرفه ای و کار دانش که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی هستند) باید معدل کل و یا معدل کتبی خود را به صورت درست و دقیق در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی وارد کنند.

تبصره ۱:

داوطلبان ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی دیپلمه نظام قدیم و نظام جدید باید معدل کل و معدل کتبی دیپلم متوسطه خود را دقیقاً در بندهای ۱۱ و ۱۲ تقاضانامه اینترنتی ثبت نام وارد کنند.

تبصره ۲:

داوطلبان ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی ديپلمه فنی و حرفه ای و یا کاردانش که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی هستند و فاقد معدل کتبی در دیپلم، باید معدل کل دیپلم متوسطه خود را دقیقاً در بندهای ۱۱ و ۱۲ تقاضانامه اینترنتی ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی وارد کنند.

تذکر مهم:

داوطلبان ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی دقت نمایند که در صورت مغایرت معدل کل و یا کتبی واقعی و معدل کل و یا معدل کتبی اعلام شده در تقاضانامه ثبت نام، از ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی پذیرفته شدگان ممانعت بعمل آمده و قبولی آنها لغو می گردد.

 • با توجه به اینکه برخی از داوطلبان ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی و انتخاب رشته دانشگاه خود را از طریق مراجعه به کافی نت ها انجام می دهند، رعایت موارد به شرح ذیل در زمان ثبت نام از سوی داوطلبان الزامی می باشد.
/// شماره های تماس ///

ثبت نام بدون کنکور سراسری و دریافت کد رهگیری

الف) قبل از مراجعه به کافی نت، پیش نویس تقاضانامه و همچنین کدرشته محلهای انتخابی، تهیه فایل عکس با توجه به توضیحات ارائه شده در ثبت نام کنکور را تکمیل نمایید..

ب) در زمان وارد کردن اطلاعات، حضور داوطلب برای کنترل اطلاعات و عکس، الزامی می باشد و قبل از تایید نهایی، اطلاعات باید از سوی داوطلب کنترل شود و در صورت نیاز، موارد مورد نیاز اصلاح شوند. و در پایان ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی و انتخاب رشته کنکور تهیه یک برگ پرینت اطلاعات برای کنترل و نگهداری در پرونده شخصی داوطلب الزامی می باشد.

ج ) در پایان ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی و انتخاب رشته دانشگاه دریافت شماره پرونده ۷ رقمی و کد پیگیری ۱۶ رقمی از سیستم الزامی می باشد. بدیهی است عدم ارائه شماره پرونده و کد پیگیری توسط سیستم، به منزله عدم ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی و انتخاب رشته کامل است و باید کلیه مراحل ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه از ابتدا تکرار شوند.

د ) متقاضیان ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور غیرانتفاعی باید سریال کارت اعتباری، شماره پرونده و کد پیگیری ثبت نام خود را تا پایان کلیه مراحل (پایان مهر ماه سال ۹7) نزد خود نگهداری کنند.

زمان ثبت نام بدون کنکور سراسری و انتخاب رشته اینترنتی مرداد ماه 97 خواهد بود. استقرار اطلاعات ثبت نامی داوطلبان بر روی سایت سازمان برای مشاهده و یا ویرایش همزمان با ثبت نام بدون کنکور خواهد بود. اعلام نتایج ثبت نام بدون کنکور سراسری 97 در شهریور ماه 97 خواهد بود.

/// شماره های تماس ///

تذکرات مهم انتخاب رشته

الف) داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 1397 شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته نشده اند و یا غایب جلسه آزمون بوده اند، منحصراً مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی به روش پذیرش با اعمال سوابق تحصیلی (ثبت نام بدون کنکور سراسری) هستند و در صورت درج کد رشته محلهای رشته هایی که نمره آزمون در آن تاثیر دارد، اجازه تایید و ادامه مراحل انتخاب رشته اینترنتی به آنان داده نخواهد شد و میبایست در همان مرحله نسبت به حذف کدرشته های مربوط، از اولويت های انتخابی خود اقدام نموده و سپس مراحل بعدی را ادامه دهند.

ب) داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 1397 شرکت ننموده و متقاضی شرکت در این مرحله از پذیرش رشته های درج شده در دفترچه بر اساس سوابق تحصیلی میباشند، لازم است ابتدا با پرداخت هزینه مربوط نسبت به ثبت نام خود اقدام نموده و با تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نامی نسبت به درج کدرشته محل های انتخابی خود بر اساس اولویت و علاقمندی در فرم انتخاب رشته اقدام نموده و در پایان شماره پرونده ۷ رقمی و کد پیگیری ۱۶ رقمی خود را به نشانه ثبت نام کنکور سراسری بدون کنکور از سیستم دریافت نمایند.

تبصره) داوطلبان مشمول بند الف:

 1. بر حسب اینکه در یک گروه آزمایشی و یا چند گروه آزمایشی در آزمون سراسری سال 1397 ثبت نام نموده اند، میتوانند رشته های مربوط به گروه یا گروههای آزمایشی که در آن ثبت نام نموده اند را انتخاب نمایند.
 2. چنانچه قبلا فقط در یک یا دو گروه آزمایشی ثبت نام نموده اند و علاقمند به انتخاب رشته از سایر گروههای آزمایشی هستند می بایست ابتدا هزینه اعلام علاقمندی برای گروههای آزمایشی مربوط (به ازای هر گروه آزمایشی) را از طریق کارت های بانکی عضو شبکه شتاب پرداخت و سپس نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.

لازم به تأکید است که در روش پذیرش با سوابق تحصیلی، هر داوطلب می تواند متقاضی یک گروه آزمایشی اصلی (ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی) و دو گروه آزمایشی هنر و زبانهای خارجی باشد. بدیهی است یک داوطلب نمی تواند همزمان متقاضی دو گروه آزمایشی از گروههای آزمایشی اصلی یعنی گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی باشد. - به کلیه متقاضیان شرکت در ثبت نام بدون کنکور سراسری اکیدا توصیه می شود که به نکات ذیل توجه لازم را مبذول داشته و در رعایت آنها دقت بفرمایند.

نکاتی که باید هنگام ثبت نام اینترنتی به آن توجه کرد

 1. با توجه به اینکه ثبت نام بدون کنکور سراسری و انتخاب رشته در این مرحله منحصراً به روش اینترنتی انجام می پذیرد، لذا کلیه داوطلبان لازم است اطلاعات مندرج در کارت اعتباری ثبت نام شامل: شماره سریال ثبت نام و رمز ورود را برای انجام امور بعدی (مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت نامی و مشاهده کارنامه)، به دقت نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً داوطلبان لازم است پس از تکمیل فرم اینترنتی تقاضانامه ثبت نام بدون کنکور سراسری و انتخاب رشته، کد پیگیری ۱۶ رقمی خود را نیز یادداشت نمایند. این کد ۱۶ رقمی، پس از پایان مراحل مختلف ثبت نام بدون کنکور سراسری و انتخاب رشته توسط سیستم به داوطلبان ارائه خواهد شد. به داوطلبان توصیه می شود از تقاضانامه ثبت نامی نهایی خود که بر روی آن کد پیگیری درج شده، پرینت تهیه نمایند.
 2. چنانچه پس از پایان مراحل ثبت نام بدون کنکور سراسری و انتخاب رشته و دریافت شماره پرونده ۷ رقمی و کد پیگیری ۱۶ رقمی ثبت نام بدون کنکور سراسری و انتخاب رشته، متوجه شدید که اشکالی در اطلاعات ثبت نامی شما وجود دارد، مقتضی است از انجام ثبت نام بدون کنکور سراسری و انتخاب رشته جدید و یا مکاتبه با این سازمان خودداری نموده و با مراجعه به بخش ویرایش اطلاعات در سایت این سازمان و در محدوده زمانی ثبت نام بدون کنکور سراسری و انتخاب رشته نسبت به تصحیح آن اقدام نمایید. به تقاضاهای کتبی واصله، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
/// شماره های تماس ///

تبصره:

در صورت ثبت نام بدون کنکور سراسری و انتخاب رشته مجدد، سازمان بر اساس ضوابط نسبت به بررسی ثبت نام های داوطلب اقدام خواهد نمود و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

تعاريف

مفاهیم بعضی از اصطلاحاتی که در راهنمای ثبت نام بدون کنکور سراسری به کار می رود.

1) گروه آزمایشی

رشته های مختلف تحصیلی آموزش عالی به پنج گروه آزمایشی:

 1. علوم ریاضی و فنی
 2. علوم تجربی
 3. علوم انسانی
 4. هنر
 5. زبان های خارجی

تقسیم می شوند.

2) مقاطع تحصیلی

مقاطع تحصیلی نشانگر طول مدت تحصیل و مدرک اعطایی در پایان تحصیل است و عبارتند از: (۱) کاردانی (فوق دیپلم)، (۲) کارشناسی (لیسانس).

3) فارغ التحصیل دوره آموزش عالی

کسی است که به دریافت مدرک تحصیلی با ارزش کاردانی (فوق دیپلم) و یا بالاتر از آن نائل آمده است.

4) دانشجو

کسی است که در یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و یا غیردولتی پذیرفته و ثبت نام شده باشد.

5) دانشجوی اخراجی

کسی است که قبلا در یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به تحصیل اشتغال داشته و به دلایلی از ادامه تحصیل محروم شده است.

6) دانشجوی انصرافی

دانشجویی است که حداکثر تا پایان اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۳۹7، ترک تحصیل قطعی کرده و فرم مخصوصں شمارہ ٢ مندرج در صفحه ۲۳۵ فصل سوم (پیوستها) این دفترچه را تکمیل و به تایید مراجع ذیصلاح رسانده باشد.

7) کارنامه فارغ التخصيلى دوره متوسطه

کارنامه ای است که کلیه نمرات و سوابق تحصیلی از بدو ورود به دوره تحصیلی متوسطه تا هنگام فارغ التحصیلی را شامل می شود و پس از فارغ التحصیلی برای دانش آموز صادر می گردد.

/// شماره های تماس ///

8) دانش آموز دوره پیش دانشگاهی

به کسی اطلاق می شود که دیپلم متوسطه نظام جدید آموزش متوسطه را اخذ نموده و هم اکنون در دوره پیش دانشگاهی به صورت روزانه، بزرگسالان داوطلب آزاد مشغول به تحصیل بوده و حداکثر تا پایان شهریورماه 1397 دوره پیش دانشگاهی را با موفقیت خواهد گذرانید و موفق به اخذ گواهینامه دوره پیش دانشگاهی خواهد شد.

9) فارغ التحصیلی دوره پیش دانشگاهی

کسی است که پس از دریافت دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه، دوره پیش دانشگاهی را گذرانیده و موفق به اخذ گواهینامه دوره پیش دانشگاهی شده است.

10) فارغ التحصیل دوره چهار ساله متوسطه و یا شش ساله متوسطه

کسی است که دوره چهارساله و یا شش ساله (سیکل اول و دوم) سنوات قبل نظام قدیم آموزش متوسطه را با موفقیت به پایان رسانیده و دارای دیپلم کامل متوسطه نظام قدیم آموزش متوسطه می باشد.

11) کد دانش آموزی

منظور از کد دانش آموزی شمارهای ۸ تا ۱۰ رقمی است (در نظام نیمسالی واحدی (نظام جدید) ۸ رقمی لحاظ شده و در نظام سالی واحدی (نظام فعلی) متوسطه آموزش و پرورش 9 یا 10 رقمی میباشد). این شماره بر روی کارنامه تحصیلی سالانه یا کارنامه فارغ التحصیلی دوره متوسطه درج شده است.

12) کد مناطق و نواحی اخذ دیپلم

منظور از کد منطقه و یا ناحیه اخذ دیپلم عددی چهار رقمی است که دانش آموز نظام جدید آموزش متوسطه در آن منطقه یا ناحیه فارغ التحصیل شده است. این کد در کادر بالای برگ کارنامه فارغ التحصیلی، مقابل منطقه / ناحیه درج شده است.

13) سال و دوره فارغ التحصیلی

سال تحصیلی و مقطع زمانی است که دانش آموز در آن، دوره متوسطه را به پایان رسانیده است. این سال و دوره در گوشه سمت راست بالای کارنامه فارغ التحصیلی مشخص شده است.

14) شاخه تحصیلی

دانش آموزان دوره متوسطه در یکی از شاخه های نظری، فنی و حرفه ای و کار دانش فارغ التحصیل می شوند. عنوان شاخه در کادر بالای کارنامه مشخص شده است.

15) رشته تحصیلی

عنوان رشته ای است که دانش آموز در آن فارغ التحصیل شده است. این عنوان رشته در کادر بالای کارنامه درج گردیده است.

16) معدل کتبی دیپلم

نمره ای است که از میانگین وزنی نمرات امتحانات نهایی به دست می آید، که ملاک عمل گواهی پایان دوره متوسطه صادره از آموزش و پرورش است.

17) دانش آموزان ترمی واحدی

به دانش آموزانی اطلاق می شوند که از نظام ترمی واحدی نظام جدید آموزش متوسطه فارغ التحصیل شده اند.


نویسنده: مرکز مشاوره رهیاب

مرکز مشاوره تلفنی رهیاب

جهت مشاوره درباره «ثبت نام بدون کنکور کنکور پیام نور و غیرانتفاعی» می توانید از طریق خط ثابت بدون گرفتن کد با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس با 26  52  907  909 از سراسر کشور

تماس با 48  56  230  909 از استان تهـران

جهت مشاوره از طریق موبایل اینجا کلیک نمایید.

جهت تعیین آنلاین وقت مشاوره حضوری اینجا کلیک نمایید...
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
افزودن نظر:
CAPTCHA
×

بسته های مشاوره تلفنی

مشاوره روانشناسی
مشاوره تحصیلی

تعیین وقت مشاوره حضوری

1- انتخاب نوع مشاوره 2- انتخاب زمان مشاوره 3- تکمیل اطلاعات
لطفا نوع مشاوره خود را انتخاب نمایید: