مرکز مشاوره رهیاب
مشاوره روانشناسی و تحصیلی : تلفنی و حضوری
مشاوره تلفنی سراسر کشور:9099075226
مشاوره تلفنی استان تهران:9092305648
تعیین نوبت مشاوره حضوری
خرید بسته های مشاوره تلفنی تا 45% تخفیف
خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(9 رای)

دانش آموزان رشته های فنی حرفه ای و کاردانش که مایل به ادامه تحصیل هستند باید در دانشگاه فنی حرفه ای ثبت نام کنند. ثبت نام دانشگاه فنی حرفه ای توسط سازمان سنجش و از طریق سایت sanjesh.org انجام می شود. همچنین لازم به ذکر است که انتخاب رشته دانشگاه فنی حرفه ای به صورت همزمان با ثبت نام این دانشگاه صورت میگیرد.

برای دانلود دفترچه ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای 97 به پایین صفحه مراجعه کنید

ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی فنی و حرفه ای به صورت همزمان، پیچیدگی هایی بر فرایند انتخاب رشته دانشگاه فنی حرفه ای افزوده است که نیاز به مشورت و مشاوره برای ثبت نام و انتخاب رشته این دانشگاه را حیاتی می کند. برای اینکار کافیست با مشاوران انتخاب رشته و ثبت نام کنکور صدای رهیاب تماس حاصل فرمایید:

ثبت نام دانشگاه فنی حرفه ای 97,مشاوره تلفنی,شماره مشاوره تلفنی,مشاوره روانشناسی تلفنی,شماره مشاوره خانواده تلفنی,شماره مشاوره تحصیلی تلفنی

ثبت نام دانشگاه فنی حرفه ای 97

قبل از هر چیز به داوطلبان گرامی توصیه می کنیم حتما یک بار دفترچه انتخاب رشته و ثبت نام دانشگاه فنی حرفه ای 97 را مطالعه نمایند. دفترچه انتخاب رشته و ثبت نام دانشگاه فنی حرفه ای 97 شامل بخش های مهم زیر است:

 1. تعاريف
 2. شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان و همچنين مقررات وظيفه عمومي برادران
 3. سهميه رزمندگان، ايثارگران و خانواده شهدا
 4. ضوابط تحصيل در دوره نوبت دوم (شبانه) و  مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي
 5. انتخاب رشته کاردانی فنی حرفه ای
 6. ظرفيت پذيرش، نحوه گزينش و سهميه بومی
 7. اطلاعات رشتههاي امتحاني شامل: نوع پذيرش، نوع دوره تحصيلي و جنس پذيرش
 8. دروس عمومي و پايه و منابع آزمون
 9. دروس اختصاصي و منابع آزمون
 10. عناوين ديپلم، كد رايانه اي و جنس مورد پذيرش متناسب با هر يك از كدرشته هاي امتحانی
 11. نام و كد استان، نام و كد شهرستان محل: تولد، صدور شناسنامه، اخذ ديپلم و يا اقامت

ثبت نام دانشگاه فنی حرفه ای 97 - شرايط عمومي

 1. اعتقاد به دين اسلام يا اديان آسماني دیگر که در قانون اساسي نام برده شده اند.
 2. عدم وجود هیچ نوع دشمنی با نظام جمهوري اسلامي ايران.
 3. نداشتن فساد اخلاقي.
 4. عدم سابقه عضويت در ساواك، فراماسونري و ديگر نهادها و گروههاي محارب و معاند با نظام جمهوري اسلامي ايران.

ثبت نام دانشگاه فنی حرفه ای 97 - شرايط اختصاصي

 • داشتن گواهي پايان تحصيلات دوره دبیرستان در يكي از رشته هاي فنـي و حرفـه اي و كـاردانش و يا ديپلم فني و حرفه اي نظام قديم.
 • تنها در صورتي كه رشته قبولي داوطلب در نيمسال دوم باشد و تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي 96-97 موفق به اتمام تحصيلات دوره متوسطه در رشته تحصیلی شود، مجوز ثبت نام در نيمسال دوم صادر خواهد شد.
 • افرادي كه داراي ديپلم سایر رشته بوده و يا مدرك بـالاتر از كـارداني دارند، حق ثبت نام و شركت در کنکور کاردانی فنی حرفه ای را ندارند.
 • داشتن توانايي جسمي متناسب با رشته انتخابي

ثبت نام دانشگاه فنی حرفه ای 97 - انواع ثبت نام

پذیرش دانشجو در سال 97 برای تمامی رشته ها صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) انجام می شود. در سال 1398 نیز با توجه به تغییرات نظام آموزش و پرورش نحوه پذیرش کاردانی فنی حرفه ای تغییر خواهد کرد که متعاقبا اعلام خواهد شد. برخی از رشته های دانشگاه فنی حرفه ای شامل موارد زیر است:

 • الكترونيك، سـاخت و توليـد، نقشـه كشـي عمـومي، صـنايع فلـزي
 • صـنايع چـوب و كاغـذ، ساختمان، صنايع شيميايي، متالورژي
 • سـراميك، معـدن، الكترونيـك و مخـابرات دريـايي، امـور اداري
 • كودك ياري، طراحي و دوخت، هنرهاي تجسمي، امور دامـي
 • امـور زراعـي و بـاغي، ماشـينهـاي كشـاورزي و نوازندگي ساز ايراني

داوطلبـان تمامی رشته ها در اين مرحله، فقط بايد ثبت نام و انتخاب رشته نمايند.

ثبت نام دانشگاه فنی حرفه ای 97 - مقررات وظيفه عمومی 1

بر اساس اعلام رسمي سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي داوطلبان مرد لازم است به هنگام پذيرش در دانشگاه (قبولي قطعي و ثبت نام ) يكي از شرايط مشروحه ذيل را از نظر مشموليت و مقررات وظيفه عمومي دارا باشند. در غير اين صورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.

كد 1) داشتن كارت پايان خدمت هوشمند.

كد 2) داشتن كارت معافيت دائم هوشمند (كفالت، پزشكي، ايثارگران و موارد خاص).

كد 3) متولدين سال 1354 و قبل از آن، اين قبيل مشمولان بايد پس از اعلام قبولي و در زمان ثبت نام، كارت معافيت دائم هوشمند (معافيت سني عنايت مقام معظم رهبري) را ارائه نمايند.

كد 4) متولدين نيمه اول سال 1345 و قبل از آن به شرط اينكه تغيير سن نداده باشند.

كد 5) مشمولان داراي برگ معافيت موقت هوشمند بدون غيبت (پزشكي، كفالت) در مدت اعتبار آن.

كد 6) دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه كه به صورت حضوري و بدون وقفه تحصيلي مشغول به تحصـيل بـوده و حـداكثر تـا تـاريخ 1397/6/31 در سنوات مجاز تحصيلي فارغ التحصيل شناخته مي شوند.

كد 7) مشمولان ديپلم كه در سنوات مجاز تحصيلي بصورت پيوسته و حضوري فارغ التحصيل شده و مشروط به اينكه از تاريخ فراغت از تحصيل آنـان در مقطع ديپلم تا زمان پذيرش در دانشگاه بيش از يك سال سپري نشده و همچنين قبل از ثبت نام در دانشگاه نيز وارد غيبت نشده باشند.

ثبت نام دانشگاه فنی حرفه ای 97 - مقررات وظيفه عمومی 2

كد 8) دانش آموزاني كه قبل از سن مشموليت (18سالگي تمام) موفق به اخذ مدرك ديپلم به صورت حضوري يا غيرحضوري (داوطلب آزاد) شده باشـند، به شرط نداشتن غيبت.

كد 9) فارغ التحصيلان ديپلم كه طي سنوات مجاز تحصيلي مدرك خود را اخذ نموده و داراي برگ اعزام به خدمت بدون غيبتانـد و تـاريخ اعـزام آنـان سپري نشده باشد.

كد 10) كاركنان وظيفه اي (سربازان حين خدمت) كه خدمت دوره ضرورت آنان تا تاريخ ثبت نام و شروع به تحصيل به پايان ميرسد (اين دسـته از افـراد مجاز به شركت در آزمون مي باشند، ليكن بايد به هنگام ثبت نام در دانشگاه، گواهي يا كارت پايان خدمت ارائه نمايند.)

كد 11) طلاب علوم ديني دارنده مدرك ديپلم و داراي معافيت تحصيلي حوزه. اين دسته از طلاب، مادامي كه اشتغال بـه تحصـيل آنـان از سـوي مركـز مديريت حوزه علميه مربوط تأييد شود، در صورت موافقت آن مركز (حوزه علميه) ميتوانند با همان معافيت تحصيلي حوزه، در دانشگاه نيز تحصيل نمايند و در صورتيكه معافيت تحصيلي آنان به هر دليل از سوي حوزه لغو گردد، مجاز به ادامه تحصيل در دانشگاه نمي باشند. ضمناً هنگام ثبت نام در ابتداي هر ترم تحصيلي، ارائه نامه موافقت و اشتغال به تحصيل حوزه الزامي است.

كد 12) كاركنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت از سازمان مربوط براي ادامه تحصيل.

كد 13) دانشجويان انصرافي بدون غيبت چنانچه از تاريخ 1390/8/22 (تاريخ ابلاغ قانون جديد خدمت وظيفه عمومي) الزاماً يك بار انصـراف از تحصـيل داده باشند و تاريخ انصراف آنها نيز در سنوات اوليه بوده باشد و همچنين از تاريخ انصراف در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پـذيرش در دانشـگاه و رشته جديد، بيش از يك سال سپري نشده باشد.

ثبت نام دانشگاه فنی حرفه ای 97 - انتخاب رشته

هر داوطلب ميتواند حداكثر 50 كدرشته محل تحصيل را (اعم از دوره هاي روزانه، شبانه و مؤسسـات غيرانتفاعي) درج نمايد. انتخاب رشته داوطلبان باید با توجه به کد رایانه ای دیپلم آنها صورت گیرد. جدول مربوط به عناوين ديپلم هاي مرتبط در دفترچه انتخاب رشته کاردانی فنی حرفه ای وجود دارد.

با توجه به امتياز سهميه بومي  توصيه ميشـود هـر داوطلب اولين انتخاب خود را از كدرشته محل دوره هاي روزانه و يا نوبت دوم (شبانه) دانشكده ها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فنـي و حرفه اي واقع در استان بومي خود انتخاب نمايد.

هيچ يك از دانشكده ها و آموزشكده هاي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات غيرانتفاعي، تعهدي در قبال تأمين مسـكن و خوابگاه و يا پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان را ندارند.

داوطلب متقاضي ثبت نام دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفـاعي تنها بايـد اقدام زير را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد:

 • براي پذیرش در دانشگاه فنی حرفه ای ثبت نام و انتخاب رشته نمايد (كليه داوطلبان).

ثبت نام دانشگاه فنی حرفه ای 97 - بومی گزینی

برخی رشته ها به دليل محدود بودن تعداد رشته محل در كشور، مشمول سهميه بومي نخواهند بود.

هفتاد درصد (%70) ظرفيت در رشته هاي تحصيلي هر يك از دانشكده ها و يا آموزشكده هاي وابسته به دانشگاه فني و حرفهاي مسـتقر در استان هاي: اردبيل، ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، خوزسـتان، سيسـتان و بلوچسـتان، كردسـتان، كهگيلويـه و بويراحمد و هرمزگان، به داوطلبان بومي اختصاص مييابد.

در ساير استانها پنجاه درصد (%50) ظرفيت رشته هاي تحصيلي دانشكده ها و يا آموزشكده هاي وابسته به دانشگاه فني و حرفه اي مستقر در اين استانها، به داوطلبان بومي اختصاص مي يابد.

رشته هایی که مشمول سهمیه بومی نیستند:

پسران

 • الكترونيك ـ راديو و تلويزيون، ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT)،برق ــ الكترونيـك و ابزاردقيـق، تعميـر و نگهـداري تجهيزات پزشكي ـ آزمايشگاه تشخيص پزشكي،
 • برق ـ قدرت (گرايش توزيع)، برق ـ قدرت (گرايش پست و انتقال)، برق و تأسيسات (گرايش برق)، نصب و تعمير آسانسور و پله برقي، تعمير و نگهداري ماشينهاي الكتريكي،
 • سخت افزار كامپيوتر، فناوري اطلاعات و ارتباطات، ساخت و توليـد ـ قالب سازي،
 • خدمات پس از فروش خودرو، كنترل كيفي خودرو، علمـي - كـاربردي تعميـر و نگهـداري خـودرو،
 • صـنايع فلـزي ـ جوشـكاري، تأسيسات ـ تبريد، گازرساني، مكانيك ـ تأسيسات تهويه،
 • هنرهاي چوبي، علمي - كـاربردي صـنايع اوراق فشـرده چـوبي، چـاپ ـ چـاپ،
 • راهسازي، نگهداري و مرمت ساختمان، حمل و نقل ترافيك شهري، شهرسازي، معماري سنتي، نقشه برداري ـ نقشه بـرداري،
 • شـيمي آزمايشگاهي (گرايش صنعتي)، شيمي آزمايشگاهي (گرايش آرايشي بهداشتي)، بهـره بـرداري پـالايش گـاز،
 • صـنايع نسـاجي ـ صـنايع نسـاجي، سراميك ـ سراميك صنعتي،
 • معدن ـ استخراج معدن، فرآوري سنگ (گرايش فرآوري سنگ ترئيني)، فرآوري سنگ (گـرايش فـرآوري سـنگ ساختماني)،
 • ناوبري ـ ناوبري، الكترونيك و مخابرات دريايي ـ الكترونيك و مخابرات دريايي، مكانيك موتورهاي دريايي ـ مكانيك موتورهاي دريايي،
 • تبليغات و بازاريابي، حسابداري (گرايش مالي)، حسابداري (گرايش صنعتي)،
 • هنرهاي تجسمي ـ نقاشي، فرش دستباف، قلمزني،
 • پرورش طيور، علمي - كاربردي فرآوردههاي بيولوژيك، گاوداري صنعتي، مرغداري صنعتي،
 • تكثير و پرورش آبزيان گرايش آبزيـان آب شيرين، پرورش زنبور عسل،
 • امور زراعي و باغي ـ تكنولوژي گياه پزشكي، توليد نهال، توليد و بهرهبرداري گياهـان دارويـي و معطـر، علمـي – كاربردي توليد و پرورش سبزي و صيفي، گل و گياهان زينتي،
 • ماشينهاي كشاورزي ـ مكانيـك ماشـينهـاي كشـاورزي، انتقـال و توزيـع آب كشاورزي،
 • صنايع غذايي ـ كنترل كيفيت مواد غذايي و نوازندگي ساز ايراني

دختران

 • سخت افزار كامپيوتر، فناوري اطلاعات و ارتباطات،
 • نقشه كشي عمومي ـ نقشه كشي و طراحي صنعتي،
 • نگهداري و مرمت ساختمان، شهرسازي، معمـاري سـنتي، سـراميك ـ سراميك صنعتي،
 • تبليغات و بازاريابي، حسابداري (گرايش مالي)، حسابداري (گرايش حسابرسي)، حسابداري (گرايش مالياتي)، حسابداري (گـرايش دولتي)،
 • تربيت بدني ـ تربيت بدني، طراحي پوشاك، گرافيك، انيميشن، فرش دستباف، قلمزني،
 • توليد و بهره برداري گياهـان دارويي و معطر، گل و گياهان زينتي،
 • صنايع غذايي ـ كنترل كيفيت مواد غذايي، نوازندگي ساز ايرانـي و هتلـداري

دانلود دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی فنی حرفه ای 97

جهت استفاده از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی صدای رهیاب باید چه کار کنم؟

ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای 97,مشاوره روانشناسی,مشاوره روانشناسی تلفنی,خدمات مرکز مشاوره روانشناسی,شماره تلفن مشاوره روانشناسی,مرکز مشاوره روانشناسی تهران

هموطنان عزیز می توانند در ساعات مختلف شبانه روز از ساعت ۸ صبح تا ۹ شب، حتی در روزهای تعطیل با ما در تماس باشند. جهت تماس با مرکز مشاوره روانشناسی تلفنی صدای رهیاب تنها کافی است شماره های زیر را بدون پیش شماره  و تنها از طریق تلفن ثابت شماره گیری کنید. و از مشاوران مرکز مشاوره تلفنی تحصیلی، روانشناسی و خانواده صدای رهیاب استفاده نمایید:

تماس از سراسر کشور: فقط از تلفن ثابت و بدون پیش شماره:     ۹۰۹۹۰۷۵۲۲۶

تماس فقط از استان تهران: فقط از تلفن ثابت و بدون پیش شماره: ۹۰۹۲۳۰۵۶۴۸


خدمات کلان مشاوره تلفنی صدای رهیاب در زمینه مشاوره کنکور سراسری


خدمات کلان مشاوره تلفنی صدای رهیاب

 1. مشاوره روانشناسی تلفنی
 2. مشاوره خانواده تلفنی
 3. مشاوره تحصیلی تلفنی

نویسنده: مرکز مشاوره رهیاب

مرکز مشاوره تلفنی رهیاب

جهت مشاوره درباره «ثبت نام دانشگاه فنی حرفه ای 97» می توانید از طریق خط ثابت بدون گرفتن کد با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس با 26  52  907  909 از سراسر کشور

تماس با 48  56  230  909 از استان تهـران

جهت مشاوره از طریق موبایل اینجا کلیک نمایید.

جهت تعیین آنلاین وقت مشاوره حضوری اینجا کلیک نمایید...
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
افزودن نظر:
CAPTCHA2
×

بسته های مشاوره تلفنی

مشاوره روانشناسی
مشاوره تحصیلی

تعیین وقت مشاوره حضوری

1- انتخاب نوع مشاوره 2- انتخاب زمان مشاوره 3- تکمیل اطلاعات
لطفا نوع مشاوره خود را انتخاب نمایید: