مرکز مشاوره رهیاب
مشاوره روانشناسی و تحصیلی : تلفنی و حضوری
مشاوره تلفنی سراسر کشور:9099075226
مشاوره تلفنی استان تهران:9092305648
تعیین نوبت مشاوره حضوری
خرید بسته های مشاوره تلفنی تا 45% تخفیف
خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(16 رای)

در انتخاب رشته ارشد، با توجه به اینکه دانشجویان، یکبار تجربه انتخاب رشته را در مقطع کارشناسی داشته اند، نسبت به بسیاری از موارد در این زمینه آگاهی دارند. اما انتخاب رشته ارشد نیز با توجه به برخی شرایط بی نیاز از مشاوره برای انتخاب رشته نیست. بسیاری از دانشجویان علاقه مند به ادامه تحصیل، خصوصا ادامه تحصیل در خارج از کشور بوده و اطلاع از شرایط و الزامات تحصیل در دانشگاهها و رشته های مختلف حیاتی است. اولین گام مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته ارشد 97 است. برای اینکار کافیست روی لینک زیر کلیک کنید:

برای دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد 97  و اصلاحیه آن، به انتهای صفحه مراجعه کنید

دفترچه انتخاب رشته ارشد 97

دفترچه انتخاب رشته ارشد 97 به 3 بخش کلی تقسیم می شود:

 • کلیات و شرایط و ضوابط

این بخش شامل موارد مهمی نظیر، روش گزینش، رشته های دارای بورسیه، سهمیه ها، شرایط پذیرش استعدادهای درخشان و جزئیات کارنامه نتایج اولیه است.

 • جداول کدرشته محل ها

کدرشته ها مربوط به گروه های آموزشی زیر است:

 1. كد رشته محلهای تحصيلی گروه علوم انساني
 2. كد رشته محلهای تحصيلی گروه علوم پايه
 3. كد رشته محلهای تحصيلی گروه فنی و مهندسی
 4. كد رشته محلهای تحصيلی گروه كشاورزي
 5. كد رشته محلهای تحصيلی گروه هنر
 6. كد رشته محلهای تحصيلی گروه علوم دامپزشكی
 • پیوست ها

در بخش پیوست ها اطلاعاتی در زمینه شهریه ها و شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگاه های دولتی، پیام نور، غیر انتفاعی، پردیس خودگردان و... آمده است.

ضمن مطالعه دفترچه انتخاب رشته ارشد 97، در صورت ایجاد هرگونه سوال و یا ابهام درباره مندرجات دفترچه انتخاب رشته ارشد 97، می توانید با مشاوران انتخاب رشته صدای رهیاب تماس بگیرید:

دفترچه انتخاب رشته ارشد97,مشاوره تلفنی,شماره مشاوره تلفنی,مشاوره روانشناسی تلفنی,شماره مشاوره خانواده تلفنی,شماره مشاوره تحصیلی تلفنی

دفترچه انتخاب رشته ارشد 97 - روش گزينش

گزينش نهايي در كليه رشته هاي تحصيلي براساس 80% نمره آزمون كتبي و 20% معدل تراز شـده انجام ميگيرد.

دفترچه انتخاب رشته ارشد 97 - انواع شيوه های آموزشی

شيوه آموزشی و پژوهشی: شيوه آموزشي و پژوهشي، روشي است كه محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي و پايان نامه مي باشد.

شيوه آموزش محور: تحصيل در اين شيوه با محوريت آموزش و به صورت واحدهاي درسي و بدون پايان نامه بوده كه گذراندن حداقل 2 و حداكثر 4 واحد سـمينار الزامي است و در ساير موارد عيناً مطابق آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مي باشد. در جـداول رشته هاي تحصيلي، كد محلهاي مذكور با عبارت «شيوه آموزش محور» در قسمت ملاحظات مشخص شده اند.

دفترچه انتخاب رشته ارشد 97 - شرايط پذيرش با آزمون استعدادهای درخشان

براساس مفاد آيين نامه پذيرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره هاي كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) و كارشناسـي ارشـد بـه شـماره 21/77897 مـورخ 1393/5/5 مصـوب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه به كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي نيز ابلاغ شده است، داوطلبان داراي شرايط ذيـل مـي تواننـد به شرط كسب حد نصاب علمي حداقل 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در هر كدرشته محل از اين آيين نامه استفاده كنند.

- برگزيدگان رتبه هاي اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپيادهاي علمي ـ دانشجويي.

- دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي با معرفي سازمان امور دانشجويان.

- رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي، ابن سينا و فارابي در دوره كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته، با مشاركت حداقل 50 درصد در دستاورد حائز رتبه.

- دانش آموخته رتبه اول دوره كارشناسي پيوسته در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي كه طي هشت نيمسال دانش آموخته شده است.

- دانش آموخته رتبه اول دوره كارشناسي ناپيوسته در بين دانشجويان هم رشته و همورودي كه طي چهار نيمسال تحصيلي دانش آموخته شده است.

دفترچه انتخاب رشته ارشد 97 - تذكرات خيلي مهم در رابطه با معدل

 • ملاك عمل معدل براي آن دسته از داوطلباني كه به هنگام ثبت نام و شركت در اين کنکور ارشد 97، دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي بوده اند، مطابق مفاد فرم تأييديـه، معدل همان ميانگين واحدهاي گذرانده شـده تا تاريخ 1396/11/30 در دوره كارشناسي مي باشد.

استثناء: براي آن دسته از داوطلباني كه به هنگام ثبت نام و شركت در اين آزمون دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي بوده و از سوي مؤسسه محل فارغ التحصيلي بـه عنـوان دانشجوي رتبه اول به اين سازمان معرفي شوند، معدل فارغ التحصيلي آنان ملاك عمل خواهد بود.

 • براي آن دسته از داوطلباني كه به هنگام ثبت نام و شركت در اين آزمون، فارغ التحصيل دوره كارشناسي بوده اند، همان معدل مندرج در مدرك فارغ التحصيلي آنـان ملاك عمل خواهد بود.

دفترچه انتخاب رشته ارشد 97 - انتخاب اينترنتي محل تحصيل

فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي به همراه دفترچه انتخاب رشته ارشد 97، از طريق پايگاه اينترنتي سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org در اختيار آن دسته از داوطلبـان مجاز به انتخاب رشته قرار داده مي شود. لذا داوطلبان لازم است بـا مطالعـه دقيـق دفترچه انتخاب رشته ارشد 97، نسبت به انتخاب كد رشته محل هاي مورد علاقه از دوره هاي روزانه، نوبت دوم، مؤسسات آمـوزش عـالي غيرانتفـاعي، مراكز پيام نور، رشته هاي مجازي، دوره هاي پرديس خودگردان، مشترك و همچنين رشته هاي داراي شرايط خاص و يا بورسيه حداكثر تا 100 كد رشته محل، اقدام و كدرشته محل هاي انتخابي را به ترتيب علاقه مندي، در فرم انتخاب رشته اينترنتي، درج نمايند.

دفترچه انتخاب رشته ارشد 97 - انتخاب رشته دانشگاه آزاد

آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته كه علاقمند به انتخاب رشته هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي هسـتند، مـي بايسـت پـس از اعـلام نتيجه اوليه آزمون و دريافت كارنامه، براي اطلاع از زمان و نحوه انتخاب رشته به سايت مركز آزمون دانشـگاه آزاد اسـلامي بـه نشاني: www.azmoon.org مراجعه نمايند. انتخاب رشته براي رشته هاي دانشگاه آزاد اسلامي با استفاده از كد دسترسي مندرج در كارنامـه اعـلام نتـايج اوليـه آزمـون بطور مجزا و از طريق دانشگاه مذكور انجام مي پذيرد.

جهت استفاده از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی صدای رهیاب باید چه کار کنم؟

دفترچه انتخاب رشته ارشد 97,مشاوره روانشناسی,مشاوره روانشناسی تلفنی,خدمات مرکز مشاوره روانشناسی,شماره تلفن مشاوره روانشناسی,مرکز مشاوره روانشناسی تهران

هموطنان عزیز می توانند در ساعات مختلف شبانه روز از ساعت ۸ صبح تا ۹ شب، حتی در روزهای تعطیل با ما در تماس باشند. جهت تماس با مرکز مشاوره روانشناسی تلفنی صدای رهیاب تنها کافی است شماره های زیر را بدون پیش شماره  و تنها از طریق تلفن ثابت شماره گیری کنید. و از مشاوران مرکز مشاوره تلفنی تحصیلی، روانشناسی و خانواده صدای رهیاب استفاده نمایید:

تماس از سراسر کشور: فقط از تلفن ثابت و بدون پیش شماره:     ۹۰۹۹۰۷۵۲۲۶

تماس فقط از استان تهران: فقط از تلفن ثابت و بدون پیش شماره: ۹۰۹۲۳۰۵۶۴۸

نویسنده: مرکز مشاوره رهیاب

مرکز مشاوره تلفنی رهیاب

جهت مشاوره درباره «دفترچه انتخاب رشته ارشد 98 - کنکور سراسری» می توانید از طریق خط ثابت بدون گرفتن کد با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس با 26  52  907  909 از سراسر کشور

تماس با 48  56  230  909 از استان تهـران

جهت مشاوره از طریق موبایل اینجا کلیک نمایید.

جهت تعیین آنلاین وقت مشاوره حضوری اینجا کلیک نمایید...
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
افزودن نظر:
CAPTCHA
×

بسته های مشاوره تلفنی

مشاوره روانشناسی
مشاوره تحصیلی

تعیین وقت مشاوره حضوری

1- انتخاب نوع مشاوره 2- انتخاب زمان مشاوره 3- تکمیل اطلاعات
لطفا نوع مشاوره خود را انتخاب نمایید: