مرکز مشاوره رهیاب
مشاوره روانشناسی و تحصیلی : تلفنی و حضوری
دریافت مستقیم نوبت مشاوره09128384678
مشاوره تلفنی سراسر کشور021-22916114
تعیین نوبت مشاوره حضوری
خرید بسته های مشاوره تلفنی تا 45% تخفیف
خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(24 رای)

داوطلبان کنکور سراسری حال که پس از یک سال تلاش و کوشش برای قبولی در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود، به مرحله حساس انتخاب رشته رسیده اید، توصیه می کنیم به منظور جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه در انتخاب رشته، دفترچه انتخاب رشته 97 را با دقت مطالعه کرده و از افراد با تجربه و مورد اعتماد مشورت بگیرید. جهت دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 برای رشته های مختلف می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید.

«لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 علوم ریاضی و فنی»

«لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 علوم تجربی»

«لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 علوم انسانی»

«لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 هنر و زبان»

«لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته بخش پیوست ها»

ضمن مطالعه دفترچه انتخاب رشته 97، اگر سوال یا ابهامی در مورد مندرجات دفترچه انتخاب رشته 97 دارید یا می خواهید انتخاب رشته کنکور خود را با کمک مشاوران انتخاب رشته صدای رهیاب به صورت تلفنی یا حضوری انجام دهید می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

/// شماره های تماس ///

مراحل یک انتخاب رشته صحیح، اصولی و علمی

 1. آزمون شخصیت شناسی MBTI و مشخص نمودن تیپ شخصیتی؛
 2. آزمون هوش هیجانی و مشخص نمودن نوع هوش غالب؛
 3. مراجعه یا تماس با یک مرکز مشاوره معتبر؛
 4. ارائه کد 4 حرفی تیپ شخصیتی و نوع هوش هیجانی؛
 5. مشاوره تخصصی توسط مشاور تحصیلی مجرب شامل بررسی علایق داوطلب، نوع شخصیت و هوش هیجانی، آنالیز نمرات و رشته های دانشگاهی؛
 6. ارائه انتخاب رشته کنکور اصولی با استفاده از تحلیل های کامپیوتری و شناختی دقیق توسط مشاور تحصیلی.

مراحل انتخاب رشته کنکور خوب

شیوه گزینش مندرج در دفترچه انتخاب رشته 97 کنکور

به صورت ساده و خلاصه می توان گفت که بر اساس رتبه داوطلبان کنکور، سیستم گزینش، تمامی رشته های انتخابی داوطلب را بررسی کرده و سپس به سراغ داوطلب دیگر می رود. بنابراین شما داوطلبان باید کدرشته های خود را به ترتیب اولویت خود وارد کنید. اما توجه کنید که در صورت قبولی در انتخاب مثلا 50، سیستم شماره های 51 به بعد را بررسی کرده ولی ترتیب اثر نمی دهد. و درنهایت همان انتخاب شماره 50 را به عنوان رشته و دانشگاه قبولی به شما نشان می دهد. نتیجه بررسی شماره های بعد از 51 نیز در اواسط مهر ماه منتشر شده تا داوطلبان در صورت امکان و وجود ظرفیت بتوانند درخواست تغییر رشته دهند. البته این امکان در بیشتر موارد وجود ندارد. لذا داوطلبان حتما در انتخاب های خود باید نهایت دقت را داشته باشند.

/// شماره های تماس ///

دفترچه انتخاب رشته 97 - نکات ابتدایی انتخاب رشته کنکور

 • داوطلباني ميتوانند رشته هاي تحصيلي دوره هاي مختلف (اعم از متمركز و نيمه متمركز) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را انتخاب نمايند كه بـر اسـاس كارنامه نتيجه اوليه، مجاز به انتخاب رشته در دوره مورد نظر شده باشند.
 • آن دسته از داوطلباني كه در دو گروه و يا سه گروه آزمايشي شركت نموده و بر اساس كارنامه نتيجه اوليه در دو گروه و يا هر سه گروه آزمايشي مربوط مجاز به انتخاب رشته شده اند، لازم است كليه كدرشته هاي مورد علاقه خود را از هر يك از گروه هاي آزمايشي مربـوط از طريـق اينترنـت منحصـراً در يـك فـرم انتخاب رشته از اولويت 1 تا 150 وارد نمايند.
 • با توجه به اينكه گزينش داوطلبان در كدرشته هاي انتخابي بر اساس نمره كل اكتسابي در زيرگروه ها و يا معدل كتبي ديپلم (در رشته هايي كـه پـذيرش آنهـا صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي است) و با رعايت ساير ضوابط و شرايط صورت مي پذيرد، لذا اولويت كدرشته هاي انتخابي در فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي صرفاً تقدم ترتيب علاقه داوطلب را به ادامه تحصيل در هر يك از رشته محلهاي انتخابي وي تعيين مي كند و تأثير ديگري در پذيرفته شدن وي ندارد.

دفترچه انتخاب رشته 97 - جدول زمان بندي انتخاب رشته کنکور تا اعلام نتايج کنکور سراسري

انتخاب رشته از طريق سايت اينترنتي سازمان نیمه دوم مرداد
اعلام اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي داراي شرايط خاص هفته اول شهریور
اعلام نتايج نهايي آزمون نیمه دوم شهریور
استقرار كارنامه نهايي آزمون سراسري سال 1397 بر روي سايت سازمان هفته اول مهر
اعلام اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي نيمه متمركز هفته آخر مهر

دفترچه انتخاب رشته 97 - جدول نحوة گزينش رشته هاي تحصيلي دوره هاي مختلف

دفترچه انتخاب رشته 97,دفترچه انتخاب رشته کنکور,مشاوره تلفنی,شماره مشاوره تلفنی,مشاوره روانشناسی تلفنی,شماره مشاوره خانواده تلفنی,شماره مشاوره تحصیلی تلفنی

دفترچه انتخاب رشته 97 - بومی گزینی

 • در رشته هايي كه نوع گزينش آنها كشوري است، بومي گزيني اعمال نخواهد شد.
 • داوطلبان سهميه ايثارگران (اعم از سهميه 25درصدي و سهميه 5درصدي) و رزمندگان براي پذيرش در تمام كدرشته محل هايي كـه داراي شرايط خاصي (مانند محروم، مخصوص، دانشگاه فرهنگيان ويژه داوطلبان آزاد و...) نمي باشند، در سهميه مربوطه ( 25درصد و 5درصد ايثارگران) بومي محسـوب ميشوند.
 • گزينش اغلب رشته هاي تحصيلي نيمه متمركز (روزانـه) به صورت كشوري است.

پذيرش دانشجو در مناطق محروم: بر اساس مصوبه جلسه سي و سوم شوراي عالي انقلاب فرهنگـي مـورخ 66/3/14 و بـه منظـور تـأمين نيـروي متخصـص استانهاي: ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، لرسـتان و هرمزگـان در رشـته هـاي مـورد نيـاز برحسب نظر استانداري هاي اين استانها و به تعداد 500 نفر از داوطلبان بومي استانهاي مذكور در دانشگاهها پذيرش ميشوند. بديهي است كـه پـذيرش در ايـن رشته ها به صورت آزاد و از بين داوطلبان بومي هر يك از استانهاي مذكور انجام ميشود. تبصره: تغيير رشته پذيرفته شدگان اين طرح ممنوع ميباشد و انتقال محل تحصيل منوط بـه موافقـت اسـتانداري هـا و در محـدوده دانشـگاه هـاي واقـع در قطـب دانشگاهي مي باشد.

دفترچه انتخاب رشته 97 - ملاک های انتخاب رشته

 • كليه ضوابط، شرايط و مقررات مندرج در دفترچه انتخاب رشته کنکور و همچنين اطلاعيه هاي سازمان مندرج در هفته نامه پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان سنجش آمـوزش كشور، در گزينش داوطلبان ملاک خواهد بود، لذا لازم است به موارد ذكر شده توجه داشته باشيد.
 • در گزينش نهايي داوطلبان، نمره كل اكتسابي آنان در زيرگروه مربوط به رشته يا رشته هاي انتخابي و يا معدل كتبي ديپلم (در رشته هايي كه پذيرش آنهـا صـرفاً بـر اسـاس سوابق تحصيلي است)، ملاك خواهد بود. رتبه كل مندرج در كارنامه اوليه به هيچ وجه در گزينش مؤثر نيست.
 • به كليه ضوابط و شرايط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي که در دفترچـه انتخاب رشته کنکور درج گرديـده، توجه داشته باشيد.
 • عوامل تأثيرگذار بر انتخاب رشته تحصيلي داوطلبان شامل عوامل بيروني و عوامل دروني مي شود. مهمترين عوامل بيروني تأثيرگذار عبارتند از: خـانواده، محـيط آموزشـي، افراد تأثيرگذار در زندگي فرد، گروه هاي همسالان و رسانه ها، محيط دانشگاهي و جايگاه اجتماعي و عوامل دروني مهم تأثيرگذار بـر ايـن امـر عبارتنـد از: هـدف، انگيـزه، علاقه، ارزشها، شناخت، توان و استعداد علمي، ويژگي هاي شخصيتي و تجربيات. توصيه ميشود جهت انتخاب رشته صحيح و آگاهانه از نظرات افرادي استفاده كنيـد كـه داراي اطلاعات كافي باشند و به آنها اطمينان و اعتماد داريد و از منابعي كه جهت بالا بردن آگاهي شما در اين زمينه توسط سازمان سنجش منتشر گرديده، بهـره بـرداري نماييـد. همچنين سعي كنيد محدوديت ها و شرايط خاص خود را در نظر داشته، تصوير روشني از عوامل دروني فوق داشته باشيد و پس از انجام مشورت هاي لازم، جمع بندي و براساس نتايج حاصله، تصميم گيري كنيد.
/// شماره های تماس ///

دفترچه انتخاب رشته 97

دفترچه انتخاب رشته 97 همانند سال های پیشین برای رشته های ریاضی، تجربی، انسانی و هنر و زبان به صورت جداگانه منتشر شده است. به طور مختصر و مفید چند بخش مهم از دفترچه انتخاب رشته 97 را برای شما داوطلبان گرامی شرح می دهیم.

انتخاب رشته در گروه هاي آزمايشي مختلف - بخش اول

الف) با توجه به اينكه انتخاب رشته داوطلبان منحصراً از طريق اينترنت امكان پذير مي باشد، لذا داوطلبان مجاز به انتخاب رشته لازم است با مراجعه بـه سـايت سـازمان سـنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org نسبت به وارد نمودن كدرشته هاي انتخابي بر اساس تقدم علاقه اقدام و سپس يك نسخه از كدرشـته هـاي انتخـابي خود را پرينت و بعد از كنترل مجدد، كدرشته هاي انتخابي پرينت شده را نزد خود نگهداري نمايند.

ب) با توجه به كارنامه اوليه، مجاز به انتخاب رشته بودن شما، با درج كلمه «مجاز» در ذيل هر يك از دوره هاي: روزانه و نوبت دوم (شبانه)، نيمه حضوري و مجـازي و پـرديس خودگردان، ويژه فرهنگيان (شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش)، دانشگاه پيام نور، مؤسسات غيرانتفاعي و رشته هاي با نوع پذيرش صرفاً بـر اسـاس سـوابق تحصيلي مشخص شده است. ضمناً در صورتيكه در چند گروه آزمايشي شركت كرده ايد، در كارنامه اوليه شما تمام اطلاعات مربوط به نمرات خام، رتبه هـا و وضـعيت شـما از نظر مجاز به انتخاب رشته بودن، به صورت جداگانه براي هر يك از گروههايي كه شركت كرده ايد، تعيين شده است. لذا مي بايست در انتخـاب رشـته بـه وضـعيت مجـاز بـه انتخاب رشته بودن خود در كارنامه اوليه توجه داشته باشيد.

ج) از دوره هاي تحصيلي هر گروه آزمايشي (يا گروههاي آزمايشي) كه در آن مجاز به انتخاب رشته شده ايد، مي توانيد انتخاب رشته كنيد.

انتخاب رشته در گروه هاي آزمايشي مختلف - بخش دوم

د) در انتخاب رشته آزمون سراسري 97 محدوديتي براي انتخاب رشته هاي نيمه متمركز، از نظر تعداد وجود ندارد و داوطلبان ميتوانند در صورت تمايل به تعـداد دلخـواه، كدرشته نيمه متمركز، كه واجد شرايط و ضوابط آن باشند را انتخاب نمايند. بديهي است با توجه به ضوابط و كسب حدنصاب نمره علمي لازم، هر داوطلب در هر گروه يا دوره، حداكثر در 2 كدرشته نيمه متمركز با توجه به اولويت هاي انتخابي براي انجام آزمون عملي، مصاحبه و يا معاينه معرفي خواهد شد.

ه) به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته (اعم از اينكه در يك يا چند گروه آزمايشي شركت كرده باشند و در يك دوره يا همه دوره ها اعلام علاقه مندي كرده باشند)، فقط يك فـرم انتخاب رشته اينترنتي كه حداكثر 150 كد رشته در آن قابل درج است، ارائه مي گردد. بنابر اين لازم است كليه كدرشته هاي انتخابي خود را (حداكثر 150 كدرشته محل)، فقط در اين فرم وارد نماييد.

تبصره: اين دسته از داوطلبان چنانچه علاقه مند به انتخاب رشته هايي از يك گروه آزمايشي كه در آن مجاز به انتخاب رشته نشده اند، مي باشند:

 1. در صورتيكه قبلاً در آن گـروه آزمايشي ثبت نام نموده اند نيازي به پرداخت وجه علاقه مندي براي گروه هاي آزمايشي مد نظر نمي باشد.
 2. چنانچه قبلاً متقاضي ثبت نام در آزمون گروه آزمايشي مـورد نظـر نبوده اند بايستي ابتدا هزينه اعلام علاقه مندي براي گروه آزمايشي مربوط يعني مبلغ 200/000 ريال را از طريق كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب پرداخت و سـپس نسـبت به انتخاب رشته اقدام نمايند.

انتخاب رشته در گروه هاي آزمايشي مختلف - بخش سوم

ز) داوطلباني كه در کنکور سراسري 97 مجاز به انتخاب رشته نشده اند و يا غايب جلسه آزمون بوده اند، منحصراً مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي بـه روش پـذيرش بـا اعمال سوابق تحصيلي مي باشند و در صورت درج كدرشته محل هاي رشته هايي كه نمره آزمون در آن تأثير دارد، اجازه تأييد و ادامه مراحل انتخاب رشته اينترنتي به آنان داده نخواهد شد و مي بايست در همان مرحله نسبت به حذف كدرشته هاي مربوط، از اولويت هاي انتخابي خود اقدام نموده و سپس مراحل بعدي را ادامه دهند.

ح) داوطلباني كه در يك گروه آزمايشي (علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي) در کنکور سراسري 97 ثبـت نـام نمـوده انـد، در صـورت تمايل در اين مرحله مي توانند با پرداخت هزينه مربوط (براي هر يك از گروههاي آزمايشي مبلغ 200/000 ريال)، منحصراً از طريق كارت هـاي بـانكي عضـو شـبكه شـتاب بصورت الكترونيكي، نسبت به انتخاب رشته از گروه يا گروه هاي آزمايشي مربوط از بخش رشته هاي تحصيلي صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي اقدام نمايند.

ميزان درصد تأثير سوابق تحصيلي ديپلم در نمره كل داوطلبان

دفترچه انتخاب رشته 97,مشاوره تلفنی,شماره مشاوره تلفنی,مشاوره روانشناسی تلفنی,شماره مشاوره خانواده تلفنی,شماره مشاوره تحصیلی تلفنی

ميزان تأثير درصد سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي در نمره كل داوطلبان

دفترچه انتخاب رشته 97,مشاوره تلفنی,شماره مشاوره تلفنی,مشاوره روانشناسی تلفنی,شماره مشاوره خانواده تلفنی,شماره مشاوره تحصیلی تلفنی

انتخاب رشته

به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته (اعم از اينكه در يك يا چند گروه آزمايشي شركت كرده باشند و در يك دوره يا همه دوره ها اعلام علاقه مندي كرده باشند)، فقط يك فـرم انتخاب رشته اينترنتي كه حداكثر 150 كدرشته در آن قابل درج است، ارائه ميگردد. بنابر اين لازم است كليه كدرشته هاي انتخابي خود را (حداكثر 150كدرشته محل)، فقط در اين فرم وارد نماييد.

فرايند انتخاب رشته - بخش اول

 • كارنامه اوليه را از طريق سايت سازمان سنجش دريافت كرده و به مندرجات آن دقيقاً توجه نمائيد.
 • دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 97 را از لینک بالا یا سايت اينترنتي سازمان سنجش دريافت و نسبت به مطالعه دقيق مندرجات آن اقدام كنيد.
 • كدرشته هاي انتخابي مورد نظر خود را از دفترچه استخراج و در فرم پيشنويس درج كنيد.

فرايند انتخاب رشته - بخش دوم

 • به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و به يكي از روشهاي زير فرم انتخاب رشته اينترنتي خود را مشاهده نمائيد، لذا آماده داشتن اطلاعات مورد نياز براي ورود به نرم افزار انتخاب رشته الزامي است: روش اول) وارد كردن اطلاعات سريال ثبت نام ( 12رقمي)، شماره شناسنامه. روش دوم) وارد كردن شماره پرونده، كد ملي، شماره سريال شناسنامه. روش سوم) وارد كردن شماره رهگيري ثبت نام ( 16رقمي)، كد ملي.
 • قبل از تكميل فرم انتخاب رشته، اطلاعات شناسنام هاي و آزموني خود را در مرحله بعد كنترل كرده و مواردي كه نياز به تأييد شما دارد را بر حسب مورد، تأييد نمائيد.
 • نسبت به وارد كردن كدرشته هاي انتخابي خود از روي فرم پيش نويس در فرم انتخاب رشته اينترنتي به صورت دقيق اقدام كنيد.
 • در مرحله بعدي به پيامهاي خطاي احتمالي كه به شما داده شده توجه كرده و نسبت به رفع آن اقدام نمائيد.
 • به عناوين رشته و دانشگاه كه بر اساس كد رشته هاي انتخابي شما، نمايش داده ميشود توجه كرده و آنها را دقيقاً با رشته هاي انتخابي تطبيق دهيد. در اين مرحله عناوين رشته ها در دوره ها و مقاطع مختلف، با رنگهاي مختلف نمايش داده ميشود. به اين موارد دقت داشته و در صورتي كه در درج كد اشتباه كرده ايد، كد مربوطه را اصلاح نمائيد. چنانچه همه رشته ها و دانشگاههايي كه نمايش داده ميشود، مورد تأييد شما است، به مرحله بعد برويد.
 • در آخرين مرحله رسيد انتخاب رشته 15رقمي به همراه كدرشته محل هاي انتخابي به شما نمايش داده ميشود، تأكيد ميشود حتماً فرم انتخاب رشته تكميل شده خود را چاپ كرده و تا اعلام نتايج نهايي آزمون سراسري سال 1397 بصورت محرمانه نزد خود نگه داريد.
/// شماره های تماس ///

شیوه گزینش دانشجو

یکی از موارد مهمی که داوطلبان قبل از انتخاب رشته کنکور باید از آن مطلع باشند، شیوه های گزینش دانشجو است. دانلود دفترچه انتخاب رشته 97 - پذيرش بر اساس آزمون سراسري (با نمرات آزمون و اعمال مثبت سوابق تحصيلي)

روش متمركز

روش گزينش متمركز، روشي است كه فقط نمرات آزمون و حسب ضوابط سوابق تحصيلي داوطلبان واجد شرايط ملاك و مبناي پذيرش قرار ميگيرد و اسامي پذيرفته شدگان در يك مرحله و به طور يكجا اعلام ميگردد. در اين روش هر داوطلب با توجه به شرايط وي (از نظر سهميه، بوم و...) و بر اساس نمره كل اكتسابي در زيرگروه مربوطه، به اولين كدرشته انتخابي كه از نظر علمي برتري دارد (در مقايسه با ساير داوطلباني كه شرايط مشابه وي را دارند)، در صورت وجود ظرفيت معرفي ميشود. به منظور اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي به اين روش، اقدامات زير انجام ميگردد: - بررسي كدرشته هاي متمركز داوطلبان و ذخيره كردن آنها به همراه ساير اطلاعات آنان. - تعيين نقطه يا اولويت قبولي هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وي (از هر لحاظ) و مقايسهاي كه بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضعيت مشابه وي انجام ميگيرد. - اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي.

روش نيمه متمركز

روش گزينش نيمه متمركز، روشي است كه اسامي پذيرفته شدگان نهايي به صورت قطعي و در يك مرحله اعلام نميشود. براي رشته هايي كه نيـاز بـه اقـدامات ديگـري نظيـر مصاحبه، معاينه، آزمون عملي و يا علمي جداگانه دارد، بعد از اعلام نتايج نهايي رشته هاي متمركز و از بين آن دسته از داوطلباني كه كد اينگونه رشته ها را انتخـاب كـرده و در اولويت انتخابي قبل از اين كدها در رشته متمركز پذيرفته نشده اند، به صورت چند برابر ظرفيت گزينش صورت ميگيرد.

اسامي معرفي شدگان چند برابـر ظرفيـت بـراي انجـام مراحل مصاحبه، معاينه، آزمون علمي و يا عملي اعلام ميشود. در گزينش نهايي هر يك از رشته هاي نيمه متمركز علاوه بر نمرات آزمون، نتايج مراحـل فـوق مربـوط بـه هـر رشته نيز ملاك قرار داده ميشود و اسامي پذيرفته شدگان نهايي اعلام ميگردد. تبصره: آن دسته از داوطلباني كه در كدرشته متمركز انتخابي، قبل از كدرشته هاي نيمه متمركز پذيرفته شوند، در رديف واجدين شرايط رشته هاي نيمه متمركز به منظـور اسـتخراج فهرست معرفي شدگان رشته يا رشته هاي نيمه متمركز قرار نمي گيرند.

نتايج نهايي رشته هاي نيمه متمركز حدوداً در اواخر دي ماه و يا اوايل بهمن ماه اعلام ميشود، بنابر اين پذيرش دانشجو و آغاز تحصيل براي رشته هاي تحصيلي نيمه متمركـز از نيمسال دوم (بهمن ماه) خواهد بود.

پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلی

پـذيرش در تعدادي از كدرشته هاي تحصيلي كه صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي صورت مي گيرد، به روش متمركز خواهد بود. در اين روش فقط معدل كتبي ديپلم داوطلبان واجد شـرايط ملاك و مبناي پذيرش قرار ميگيرد و اسامي پذيرفته شدگان در يك مرحله و به طور يكجا اعلام ميگردد. در اين روش هر داوطلب با توجه به شرايط وي (از نظر سهميه، بـوم و...) و بر اساس معدل كتبي ديپلم، به اولين كدرشته انتخابي كه از نظر علمي برتري دارد (در مقايسه با ساير داوطلباني كه شرايط مشابه وي را دارنـد)، در صـورت وجـود ظرفيـت معرفي ميشود.

به منظور اعلام اسامي پذيرفته شدگان، اقدامات زير انجام ميگردد:

 • بررسي كدرشته هاي انتخابي داوطلبان و ذخيره كردن آنها به همراه ساير اطلاعات آنان.
 • تعيين نقطه يا اولويت قبولي هر داوطلب با توجه به شرايط و وضعيت وي (از هر لحاظ) و مقايسه اي كه بين هر داوطلب با ديگر داوطلبان با وضعيت مشابه وي انجام ميگيرد.
 • اعلام اسامي پذيرفته شدگان نظر به اينكه دروس امتحاني داوطلبان ديپلمه با توجه بـه نـوع ديـپلم آنـان (رياضي، تجربي، انساني و...) متفاوت است، لذا چنانچه نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي كه متقاضي آن ميشود متفاوت باشد، درصد اعمـال معـدل كتبـي متفـاوت خواهد بود.

دفترچه انتخاب رشته 97 - جدول ضريب تأثير اعمال سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) با توجه به نوع ديپلم و گروه آزمايشي

دانلود دفترچه انتخاب رشته 97,مشاوره تلفنی,شماره مشاوره تلفنی,مشاوره روانشناسی تلفنی,شماره مشاوره خانواده تلفنی,شماره مشاوره تحصیلی تلفنی

نویسنده: مرکز مشاوره رهیاب

مرکز مشاوره تلفنی رهیاب

جهت مشاوره درباره «دفترچه انتخاب رشته 97 - کنکور سراسری» می توانید از طریق خط ثابت بدون گرفتن کد با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس با 26  52  907  909 از سراسر کشور

تماس با 48  56  230  909 از استان تهـران

جهت مشاوره از طریق موبایل اینجا کلیک نمایید.

جهت تعیین آنلاین وقت مشاوره حضوری اینجا کلیک نمایید...
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
افزودن نظر:
CAPTCHA
×

بسته های مشاوره تلفنی

مشاوره روانشناسی
مشاوره تحصیلی

تعیین وقت مشاوره حضوری

1- انتخاب نوع مشاوره 2- انتخاب زمان مشاوره 3- تکمیل اطلاعات
لطفا نوع مشاوره خود را انتخاب نمایید: