مرکز مشاوره رهیاب
مشاوره روانشناسی و تحصیلی : تلفنی و حضوری
دریافت مستقیم نوبت مشاوره02122916115
مشاوره تلفنی سراسر کشور021-22916114
تعیین نوبت مشاوره حضوری
خرید بسته های مشاوره تلفنی تا 45% تخفیف
خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(17 رای)

دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97

کنکور سراسری از جمله بزرگترین آزمون هایی می باشد که به دلیل تعداد بالای داوطلبان، این آزمون از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. با شروع ثبت نام کنکور سراسری ، این رقابت برای بسیاری از دانش آموزان کنکوری رنگ و روی جدی تری را پیدا می کند. ثبت نام کنکور سراسری 97 بر اساس برنامه زمان بندی که توسط سازمان سنجش و آموزش کشور منتشر کرده است از اول بهمن ماه 97 آغاز خواهد شد و تا هشت بهمن ماه ادامه خواهد داشت. طبق روال سالیان پیش، قبل از آغاز مرحله ثبت نام کنکور 97 ، دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97 به صورت فایل پی دی اف بر روی سایت سنجش قرار خواهد گرفت. جهت رفاه حال داوطلبان گرامی به محض انتشار این دفترچه لینک دانلود دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97 مستقیم در سایت قرار خواهد گرفت.


<<   لینک دانلود دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97   >>


 مشاوره تلفنی,شماره مشاوره تلفنی,مشاوره روانشناسی تلفنی,شماره مشاوره خانواده تلفنی,شماره مشاوره تحصیلی تلفنی

نکته بسیار مهم...

مسئله بسیار مهم که همه داوطلبان کنکور سراسری 97 باید به آن توجه داشته باشند آن است که قبل از شروع فرآیند ثبت نام کنکور سراسری، دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97 را به طور کامل مطالعه نمایند و از شرایط عمومی و شرایط اختصاصی، سهمیه ها ، مقررات وظیفه عمومی و سایر تعاریف ثبت نام کنکور سراسری به طور دقیق و کامل مطلع گردند. زمان برگزاری کنکور سراسری 97 پس از انتشار دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97 توسط سازمان سنجش و اموزش کشور معلوم خواهد شد. باید به این نکته اشاره شود که داوطلبان کنکور سراسری دانشگاه آزاد 97 نیز می بایست برای شرکت در کنکور سراسری 97 همین دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97 راهنما را مطالعه نمایند. در این مطلب سعی شده است تا مطالب مهم مندرج در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97 را به صورت خلاصه برای شما داوطلبان کنکور مهیا کنیم و توجه شما را به آن جلب نماییم.تعاریف اصطلاحات مندرج در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97

مفاهيم بعضي از اصطلاحاتي كه در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97 به كار مي رود به صورت زیر است:

تعریف گروه آزمایشی در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97:

رشته هاي مختلف تحصيلي آموزش عالي با توجه به مواد امتحاني آزمون سراسري به پنج گروه آزمايشي: (1) علوم رياضي و فني ، (2) علوم تجربي، (3) علوم انساني، (4) هنر و (5) زبان هاي خارجي تقسيم مي شوند.

تعریف مقاطع تحصیلی در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97:

مقاطع تحصيلي نشانگر طول مدت تحصيل و مدرك اعطايي در پايان تحصيل است و عبارتند از: (1) كارداني (فـوق ديـپلم)، (2) كارشناسي (ليسانس)، (3) كارشناسي ارشد پيوسته (فوق ليسانس)، (4) دكتراي عمومي (پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي)، (5) دكتـراي حرف هاي (دامپزشكي) و (6) دكتراي پيوسته تخصصي.

تعریف فارع التحصیل دوره آموزش عالی در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97:

 كسي است كه به دريافت مدرك تحصيلي با ارزش كارداني (فوق ديپلم) و يـا بـالاتر از آن نائـل آمـده است.

تعریف دانشجو در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97:

كسي است كه در يكي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و يا غير دولتي پذيرفته و ثبت نام شده باشد.

تعریف دانشجوی اخراجی در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97:

كسي است كه قبلاً در يكي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي به تحصيل اشتغال داشته و به دلايلي از ادامه تحصيل محروم شده است.

تعریف دانشجوی انصرافی در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97:

دانشجويي است كه حداكثر تا پايان وقت اداري روز يكشنبه 1396/12/1 ترك تحصيل قطعي كرده و فرم مخصوص شماره 3 مندرج در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97 را تكميل و به تأييد مراجع ذيصلاح رسانده باشد.
ـ بر اساس مصوبه جلسه مورخ 1362/8/4 شوراي عالي انقلاب فرهنگي (ستاد انقلاب فرهنگـي وقـت)، دانشـجويان دوره روزانـه دانشـگاه هـا و مؤسسات آموزش عالي، در صورتي مي توانند در آزمون سراسري سال 97 ثبت نام و شركت نمايند كـه: اولاً واجـد شـرايط عمـومي و اختصاصـي مندرج در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97 باشند و ثانياً حداكثر تا تاريخ 96/12/1 نسبت به انصراف قطعي از تحصيل اقدام نمايند. بديهي است داوطلبان مذكور در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل تا تاريخ تعيين شده، در صورت موفقيت و قبولي در آزمون، به عنوان متخلف محسـوب شده و مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل در رشته قبولي جديد خود نمي باشند.

تبصره 1:

دانشجوياني كه در دوره روزانه آزمون سراسري سال 1395 (اعم از رشته هاي متمركز و يا نيمه متمركز) پذيرفتـه شـده انـد، منحصـرا براي شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي دوره هاي غير روزانه (نوبت دوم (شبانه)، نيمه حضوری، مجازي (الكترونيكي)، پيام نور، غيرانتفاعي، ظرفيت مازاد و پرديس خودگردان) آزمون سراسری سال 1397، مي بايست تا تاريخ 96/12/1 نسبت به انصـراف از تحصـيل قطعـي اقـدام نموده و در صورت داشتن ساير شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97 (خصوصا مقـررات وظيفـه عمـومي بـراي بـرادران) نسـبت بـه ثبت نام اقدام نمايند.

تبصره 2:

دانشجويان شاغل به تحصيل دوره هاي كارداني (فوق ديپلم) كه حداكثر تا تاريخ 1397/6/31 فارغالتحصيل شده اند، براي ثبت نام و شركت در اين آزمون نياز به انصراف ندارند.

تعریف کار نامه فارغ التحصیلی دوره متوسطه در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97:

كارنامه اي است كه كليه نمرات و سوابق تحصيلي از بدو ورود به دوره تحصيلي متوسطه تـا هنگـام فارغ التحصيلي را شامل مي شود و پس از فارغ التحصيلي براي دانش آموز صادر مي گردد.

تعریف دانش آموز دوره پیش دانشگاهی در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97:

به كسي اطلاق مي شود كه ديپلم متوسطه نظام جديد آموزش متوسطه را اخذ نموده و هم اكنون در دوره پيش دانشگاهي به صـورت روزانـه، بزرگسـالان يـا داوطلـب آزاد مشـغول بـه تحصـيل بـوده و حـداكثر تـا پايـان شـهريورماه 1397 دوره پيش دانشگاهي را با موفقيت گذارنده است و موفق به اخذ گواهي نامه دوره پيش دانشگاهي شده است.

تعریف فارع التحصیل دوره پیش دانشگاهی در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97:

كسي است كه پس از دريافت ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه، دوره پيش دانشگاهي را گذرانيده و موفق به اخذ گواهي نامه دوره پيش دانشگاهي شده است.

تعریف فارغ التحصیل دوره چهار ساله متوسطه و یا شش ساله متوسطه در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97:

كسي است كه دوره چهارساله و يـا شـش سـاله (سـيكل اول و دوم) سنوات قبل نظام قديم آموزش متوسطه را با موفقيت به پايان رسانيده و داراي ديپلم كامل متوسطه نظام قديم آموزش متوسطه مي باشد.

تعریف کد دانش آموزی در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97:

منظور از كد دانش آموزي شماره اي 8 تا 10 رقمي مي باشد (در نظام ترمي واحدي (نظام جديد) 8 رقمي لحـاظ شـده و در نظام سالي واحدي (نظام فعلي) متوسطه آموزش و پرورش 9 يا 10 رقمي مي باشد). اين شماره بر روي كارنامه تحصـيلي سـالانه يـا كارنامـه فارغ التحصيلي دوره متوسطه و يا پيش دانشگاهي درج شده است.

تعریف کد مناطق و نواحی اخذ دیپلم در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97:

منظور از كد منطقه و يا ناحيه اخذ ديپلم عددي چهار رقمي اسـت كـه دانـش آمـوز نظـام جديـد آمـوزش متوسطه در آن منطقه يا ناحيه فارغ التحصيل شده است. اين كد در كادر بالای برگ كارنامه فارغ التحصيلي، مقابـل منطقه / ناحيـه درج شـده است.

تعریف نمرات امتحانات کتبی نهایی در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97:

نمراتي است كه دانش آموزان با شركت د

نویسنده: مرکز مشاوره رهیاب

مرکز مشاوره تلفنی رهیاب

جهت مشاوره درباره «دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 97 - مشاوره تحصیلی تلفنی» می توانید از طریق خط ثابت بدون گرفتن کد با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس با 09128384678 از سراسر کشور

تماس با 02122916114 از استان تهـران

جهت مشاوره از طریق موبایل اینجا کلیک نمایید.

جهت تعیین آنلاین وقت مشاوره حضوری اینجا کلیک نمایید...
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
افزودن نظر:
CAPTCHA
×

بسته های مشاوره تلفنی

مشاوره روانشناسی
مشاوره تحصیلی

تعیین وقت مشاوره حضوری

1- انتخاب نوع مشاوره 2- انتخاب زمان مشاوره 3- تکمیل اطلاعات
لطفا نوع مشاوره خود را انتخاب نمایید: