دکتر انوشه امین زاده

مشاوره فردی و پیش از ازدواج

سوابق تحصیلی

 • دانش‌ آموخته دوره کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تهران
 • دانش‌ آموخته دوره دکتری روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

سوابق علمی

 • احراز رتبه ممتاز دوره کارشناسی، دانشگاه شهید بهشتی
 • گذراندن دوره آموزشی زبان انگلیسی، دانشگاه مک گیل, مونترال, کانادا
 • کسب رتبه نهم در آزمون سراسری ورودی دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ۱۳۷۹
 • کسب رتبه سوم در آزمون سراسری ورودی دوره دکتری، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۳

سوابق کاری

 • استاد دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 • استاد راهنمای اول در ۲۰ پایان نامه فوق لیسانس

دارای پروانه نظام روان شناسی به شماره ۳۱۱۸

اجرای آزمونهای هوش و شخصیت شامل WISC و WPPSI،INTELLIGENCE SCALE BINET، MCMI، MMPI، NEO، CATELL، MBTI، YSQ

سبک روان درمانی: Schema Therapy ، Schema MODE Therapy ، Mentalization، DBT، CBT، ACT

متخصص rTMS و QEEG

حیطه های درمانی: روان درمانی فردی (افسردگی، اضطراب، وسواس، پنیک، خشم)، اختلالهای شخصیت، مشاوره کودک و نوجوان (فرزندپروی)، مشاوره پیش از ازدواج، زوج درمانی

 •  ترجمه کتاب راهنمای جامع والدین در تربیت سالم کودک، ۱۳۹۱، انتشارات ارجمند
 •  ترجمه کتاب روان درمانی مشارکتی با کودکان، ۱۳۹۴، انتشارات ارجمند
 •  ترجمه کتاب الفبای پذیرش و تعهد درمانی، ACT به زبان ساده، ۱۳۹۵، انتشارات ارجمند
 • ترجمه کتاب کار توجه آگاهی برنامه ۸ هفته ای برای رهایی از افسردگی و آشفتگی هیجانی، ۱۳۹۷، انتشارات ارجمند
 •  ترجمه کتاب کنترل هیجانهای شدید با DBT، ۱۳۹۸، انتشارات ارجمند
 •  ترجمه کتاب درمان مبتنی بر ذهنی سازی (Mentalization)، انتشارات ارجمند، …

 مقالات علمی پژوهشی

 • انوشه امین‌زاده و زهره سرمد«رابطه پیشرفت تحصیلی با فعالیت‌های بعد از مدرسه»، مجله علمیپژوهشی روانشناسی، فصلنامه انجمن ایرانی روانشناسی، ۳۱، سال هشتم، شماره ۳، پائیز ۱۳۸۳، صفحه ۳۱۲۲۹۴٫
 • انوشه امین زاده. (۱۳۸۶). اختلال در یادگیری ریاضی: شناخت عوامل ومؤلفه های اصلی. روان شناسی، عرصه ها و دیدگاهها، به قلم جمعی از مؤلفان (به مناسبت بزرگداشت استاد دکتر پریرخ دادستان). انتشارات سمت.
 • انوشه امین‌زاده و زهره سرمد. « تکلیف مدرسه و پیشرفت تحصیلی، نقش تعدیل کنندگی سطح تحصیلات مادر و جنس دانش‌آموزان»، مجله علمیپژوهشی، فصلنامه روا‌ن‌شناسی تحولی، سال ششم، پاییز۸۸، شماره۲۱، صفحه ۶۰۵۵٫
 • انوشه امین زاده و حمیدرضا حسن آبادی. نارساییهای شناختی زیربنایی در ناتوانی ریاضی، »، مجله علمیپژوهشی، فصلنامه روان‌شناسی تحولی، سال ۶، شماره ۲۳، بهار۱۳۸۹
 • انوشه امین زاده و حمیدرضا حسن آبادی. مهارتهای بنیادی در کودکان با ناتوانی ریاضی و ناتوانی توأم ریاضی و خواندن. فصلنامه روان شناسی تحولی، سال هشتم، شماره ۳۱، بهار ۱۳۹۱٫
 • انوشه امین زاده و حمیدرضا حسن آبادی. توانایی شاخصهای آزمون نام بردن احتمالی در پیش بینی عملکرد ریاضی. مجله روان شناسی معاصر، دوره هشتم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۲٫
 • انوشه امین زاده و حمیدرضا حسن آبادی. آیا ریختهای مختلف نارسایی توجه/ فزون کنشی در نیمرخ کنشهای جرایی با یکدیگر متفاوتند؟ مجله روان شناسی، شماره ۷۰، تابستان ۱۳۹۳٫

ثبت نوبت مشاوره از دکتر انوشه امین زاده

"*" indicates required fields

انتخاب روز مورد نظر

مطالب مرتبط
1.4/5 - (21 امتیاز)
فهرست
.