مزدا موسوی

تحصیل کرده رشته فلسفه هستند و روی الهیات سیاسی و فلسفه قاره‌ای، به ویژه آلمان بین دو جنگ مطالعه می‌کنند. ایشان مقالات زیادی در زمینه روانکاوی ترجمه کرده‌اند که اغلب موضوع آنها، روابط ابژه و متن‌های کلاسیک وینیکات بوده است.

همچنین کتابی با تم جریان سیال ذهن با عنوان «برادرزاده ویتگنشتاین» نوشته تامس برنهارد که دستمایه نقد لکانی/ شوپنهاوری نیز می‌باشد به ترجمه ایشان در بازار نشر موجود است.

آقای موسوی هم اکنون مدیر گروه مقاله‌خوانی و نقد در حوزه مطالعات علوم انسانی در مرکز رهیاب هستند.

ثبت نوبت مشاوره از آقای مزدا موسوی

"*" indicates required fields

انتخاب روز مورد نظر

به این مطلب امتیاز دهید...
فهرست
.