مرکز مشاوره رهیاب
مشاوره روانشناسی و تحصیلی : تلفنی و حضوری
مشاوره تلفنی سراسر کشور:9099075226
مشاوره تلفنی استان تهران:9092305648
تعیین نوبت مشاوره حضوری
خرید بسته های مشاوره تلفنی تا 45% تخفیف
خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(23 رای)

در چند سال اخیر ثبت نام مقطع کاردانی به کارشناسی برای برخی رشته های دانشگاه های دولتی به صورت ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون کنکور انجام می شود. برای بیشتر رشته های دانشگاه آزاد نیز ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون کنکور صورت می گیرد.

معیار سنجش دانشگاه ها برای پذیرش دانشجویان کاردانی به کارشناسی بدون کنکور، صرفا بر اساس سوابق تحصیلی دوره کاردانی یعنی معدل کل دوره کاردانی ( فوق دیپلم ) می باشد. ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون کنکور 97 ( ثبت نام کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور 97 ) از روز یکشنبه 97/02/23 لغایت روز شنبه 97/02/29 صورت می شود. نتایج نهایی کاردانی به کارشناسی بدون کنکور 97 ( کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور 97 ) نیز نیمه دوم شهریور 97 منتشر خواهد شد.

کاردانی به کارشناسی بدون کنکور

دانشجویانی که مایل به پذیرش کاردانی به کارشناسی بدون کنکور در دانشگاه های سراسری هستند می بایست همانند سایر دانشجویان در سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org ثبت نام نمایند اما در آزمون کاردانی به کارشناسی شرکت نمی کنند. به دلیل اینکه ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی به صورت همزمان انجام می شود، لازم داوطلبان کدرشته محل های مورد نظر خود را که احتمال قبولی در آنها با توجه به معدل دوره کاردانی داوطلبان وجود دارد، انتخاب نمایند.

بنابراین انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی بدون کنکور از حساسیت بالایی برخوردار بوده و مشورت با افراد با تجربه و مشاوران حرفه ای در این زمینه امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون کنکور دانشگاه آزاد نیز شرایط خاص خود را دارد. برای مشاوره و اطلاع از شرایط ثبت نام کاردانی به کارشناسی بدون کنکور دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد می توانید با مشاوران انتخاب رشته و ثبت نام کنکور صدای رهیاب تماس حاصل فرمایید.

/// شماره های تماس ///

رشته های کاردانی به کارشناسی بدون کنکور دانشگاه سراسری - بخش اول

 • رشته مهندسي بهداشت حرفه اي بدون کنکور، رشته مهندسي بهداشت محيط بدون کنکور
 • رشته ساخت پروتزهاي دنداني بدون کنکور، رشته مدارك پزشكي بدون کنکور
 • رشته ايمني صنعتي و محيط كار بدون کنکور، رشته صنايع چوب و كاغذ - سازه هاي چوبي بدون کنکور
 • رشته معدن بدون کنکور، رشته نقشه برداري بدون کنکور
 • رشته شهرسازي بدون کنکور، رشته صنايع نساجي بدون کنکور
 • رشته مهندسي آبياري بدون کنکور، رشته مهندسي منابع طبيعي ـ محيط زيست بدون کنکور
 • رشته پرورش طيور بدون کنکور، رشته پرورش گاو و گاوميش بدون کنکورر
 • رشته توليدات دامي بدون کنکور، رشته توليدات گياهي بدون کنکور، رشته جنگلداري بدون کنکور
 • رشته شيلات بدون کنکور، رشته چوب شناسي و صنايع چوب بدون کنکور
 • رشته علوم و صنايع غذايي بدون کنکور، رشته گياه پزشكي بدون کنکور
 • رشته ماشينهاي كشاورزي بدون کنکور، رشته مرتع و آبخيزداري بدون کنکور
 • رشته بازيافت بدون کنکور، رشته آمار بدون کنکور، رشته آموزش رياضي بدون کنکور
 • رشته آموزش حرفه و فن بدون کنکور، رشته آموزش ديني و عربي بدون کنکور

رشته های کاردانی به کارشناسی بدون کنکور دانشگاه سراسری - بخش دوم

 • رشته آموزش راهنمايي و مشاوره بدون کنکور، رشته زبان انگليسي بدون کنکور
 • رشته زبان و ادبيات فارسي بدون کنکور، رشته آموزش علوم تجربي بدون کنکور
 • رشته روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي بدون کنکور، رشته تربيت معلم مطالعات اجتماعي بدون کنکور
 • رشته تربيت مربي امور تربيتي بدون کنکور، رشته باستان شناسي بدون کنکور
 • رشته تربيت معلم قرآن كريم بدون کنکور، رشته علوم انتظامي بدون کنکور
 • رشته علم اطلاعات و دانششناسي بدون کنکور، رشته مديريت بدون کنکور
 • رشته حقوق قضايي ـ علوم ثبتي بدون کنکور، رشته صنايع دستي بدون کنکور
 • رشته مرمت واحياي بناهاي تاريخي بدون کنکور، رشته نوازندگي ساز ايراني بدون کنکور
 • رشته طراحي پوشاك بدون کنکور، رشته علوم آزمايشگاهي دامپزشكي بدون کنکور
 • رشته بهداشت مواد غذايي بدون کنکور، رشته بهداشت مواد غذايي با منشا دامي بدون کنکور

رشته های کاردانی به کارشناسی بدون کنکور دانشگاه آزاد

پذيرش دانشجو در كليه رشته هاي تحصيلي غير پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي و رشته هاي تحصيلي مهندسي بهداشت محيط و ساخت پروتزهاي دنداني دانشگاه آزاد، صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كل دوره كارداني) متقاضيان بوده و در ساير رشته هاي گروه پزشكي دانشگاه آزاد (شـامل: رشته اتـاق عمـل، رشته بهداشـت عمـومي، رشته علـوم آزمايشگاهي، رشته مامايي و رشته هوشبري)، براساس آزمون صورت ميگيرد.

رشته های با آزمون کاردانی به کارشناسی دانشگاه سراسری

 • رشته اتاق عمل، رشته بهداشت عمومي، رشته تكنولوژي پرتوشناسي
 • رشته علوم آزمايشگاهي، رشته مامايي، رشته هوشبري، رشته فوريتهاي پزشكي
 • رشته برق، رشته ساخت و توليد، رشته صنايع شيميايي، رشته كامپيوتر، رشته مواد، رشته معماري
 • رشته مكانيك، رشته مهندسي اجرايي عمران، رشته آموزش و پرورش ابتدايي
 • رشته علوم ورزشي، رشته حسابداري
 • رشته تكنولوژي و طراحي دوخت، رشته هنرهاي تجسمي

مقررات وظيفه عمومي و کد نظام وظیفه داوطلبان مرد - بخش اول

كد (1) دارا بودن كارت پايان خدمت. كد (2) دارا بودن كارت معافيت دائم هوشمند (كفالت، پزشكي، ايثارگران و موارد خاص). كد (3) متولدين سال 1354 و قبل از آن. اين قبيل مشمولان بايد پس از اعلام قبولي و در زمان ثبت نام كارت معافيت دائم (معافيت سني عنايـت مقـام معظـم رهبري) را ارائه نمايند. كد (4) متولدين نيمه دوم سال 1346 و قبل از آن، به شرط اينكه تغيير سن نداده باشند.

كد (5) مشمولان فارغ التحصيل مقطع كارداني كه در سنوات مجاز تحصيلي، مدرك خود را اخذ نموده و داراي برگ آماده به خـدمت بـدون غيبـت كـه زمـان پذيرش و ثبت نام آنان در دانشگاه، قبل از تاريخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد. تبصره- افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعلام قبولي در دانشگاه ميباشد، لازم است در تاريخ مقرر (مندرج در بـرگ اعـزام) بـه خـدمت اعـزام شوند. بديهي است در صورت قبولي در دانشگاه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد.

در غير اينصورت غايب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود. كد (6) دانشجويان سال آخر مقطع كارداني كه تا تاريخ 1397/6/31 در سنوات مجاز تحصيلي فارغ التحصيل ميشوند. كد (7) فارغ التحصيلان مقطع كارداني كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي فارغ التحصيل شده و از تاريخ فراغت از تحصيل تا زمان پذيرش در مقطع كارشناسي ناپيوسته بيش از يك سال سپري نشده باشد. توجه: داوطلباني كه مدت تحصيل آنان در مقطع كارداني بيش از سقف مجاز سنوات تحصيلي (سنوات تحصيلي اوليه + سـنوات تحصـيلي ارفـاقي) بـه طـول انجاميده، مجاز به ادامه تحصيل در مقطع بالاتر نيستند.

مقررات وظيفه عمومي و کد نظام وظیفه داوطلبان مرد - بخش دوم

كد (8) كاركنان متعهد خدمت در سازمانها و يا وزارتخانه ها با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت بالاترين مقام اجرايـي سـازمان مربـوط بـراي ادامـه تحصيل. كد (9) كاركنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط براي ادامه تحصيل. كد (10) طلاب علوم ديني دارنده مدرك كارداني يا معادل آن كه داراي معافيت تحصيلي حوزوي ميباشند.

دفترچه ثبت نام کاردانی به کارشناسی 97

نویسنده: مرکز مشاوره رهیاب

مرکز مشاوره تلفنی رهیاب

جهت مشاوره درباره «کاردانی به کارشناسی بدون کنکور - کارشناسی ناپیوسته» می توانید از طریق خط ثابت بدون گرفتن کد با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس با 26  52  907  909 از سراسر کشور

تماس با 48  56  230  909 از استان تهـران

جهت مشاوره از طریق موبایل اینجا کلیک نمایید.

جهت تعیین آنلاین وقت مشاوره حضوری اینجا کلیک نمایید...
اشتراک در شبکه های اجتماعی:
افزودن نظر:
CAPTCHA
×

بسته های مشاوره تلفنی

مشاوره روانشناسی
مشاوره تحصیلی

تعیین وقت مشاوره حضوری

1- انتخاب نوع مشاوره 2- انتخاب زمان مشاوره 3- تکمیل اطلاعات
لطفا نوع مشاوره خود را انتخاب نمایید: