کلینیک اعتیاد

متخصصین ما:دکتر مهناز شهریاری

مشاور اعتیاد

دکتر پریسا واحدپور

مشاور اعتیاد

بیماری ایدز و ارتباط آن با مواد مخدر

بیماری ایدز(AIDS)

0
ایدز(AIDS) بیماری ای است که بر اثر «ویروس نقص ایمنی بدن انسان» منتقل می شود. این ویروس از طریق ترشحات…

اعتیاد چیست؟

0
یک فرد معتاد از ماده ای استفاده می کند یا به رفتاری عادت می کند که علت این کار او،…
تأملی در موضوع اعتیاد به سکس

تأملی در موضوع اعتیاد به سکس

0

اعتیاد به سکس، افرادی را در بر میگیرد که در کنترل افکار و رفتار جنسی دچار ناتوانی هستند. اعتیاد به سکس به منزله یک حالت وسواسی محسوب میشود.

به این مطلب امتیاز دهید...
فهرست
.
مشاوره با رهیاب مشاور