مشاوره ژنتیک چیست و چه کسانی باید آنرا انجام دهند؟

مشاوره ژنتیک چیست و چه کسانی باید آنرا انجام دهند؟

مشاوره ژنتیک یعنی راهنمایی افرادی که یکی از افراد خانواده آنها دچار بیماری های جسمی و روانی ارثی می باشند و حالا تصمیم به ازدواج دارند و یا ازدواج کرده اند.

ادامه مطلب
فهرست
.