اثرات تغییرات هورمونی در نوجوانان

اثرات تغییرات هورمونی در نوجوانان

اثرات تغییرات هورمونی در نوجوانان دوران بلوغ، زمانی است که در آن ترشح هورمون های بدن ناگهان افزایش می یابد. این هورمون ها در نوجوانان پسر تستوسترون و در نوجوانان دختر پروژسترون می باشد. همزمان با.

ادامه مطلب
فهرست
.