ماهیت و ویژگی های رشد انسان

ماهیت و ویژگی های رشد انسان

رشد و تکامل انسان دارای ویژگی هایی است که در چگونگی روند رشد بسیار موثر هستند. رشد فقط به معنی بزرگ شدن نیست بلکه در برگیرنده تمام تغییرات در طول عمر است.

ادامه مطلب
هر فرد؛ یک راه رسیدن به موفقیت!

هر فرد؛ یک راه رسیدن به موفقیت!

همان طور که به تعداد تک تک آدم ها تعریف برای مفهوم موفقیت می توان یافت، زندگی در یک بعد خلاصه نمی شود و موفقیت در تمامی جنبه های زندگی عملا امکان پذیر نیست.

ادامه مطلب
یک شخصیت کاریزماتیک چه ویژگی‌هایی دارد؟

یک شخصیت کاریزماتیک چه ویژگی‌هایی دارد؟

فردی که می تواند اطرافیانش را به خوبی تحت تاثیر قرار دهد و آن ها را مجذوب خود نماید، از شخصیت کاریزماتیک برخوردار است که از موفق ترین انسان ها هستند.

ادامه مطلب
فهرست
.