با این نمرات کجا قبول می شوم؟

کاربر محترم؛ توجه داشته باشید که نتایج این برنامه بر اساس کارنامه داوطلبان سال های گذشته و نمرات تراز شده می باشد و هیچ تضمینی برای قبولی در رشته های بیان شده نمی باشد. به بیان ساده تر اگر در کنکور سال 98 شرکت و انتخاب رشته نموده بودید، با این درصد نمرات می توانستید در رشته محل های نمایش داده شده قبول شوید.

لطفا گرایش تحصیلی خود را انتخاب نمایید:

نمره ادبیات فارسی: %
نمره عربی: %
نمره معارف: %
نمره زبان: %
نمره زمین شناسی: %
نمره ریاضی: %
نمره زیست شناسی: %
نمره فیزیک: %
نمره شیمی: %
نمره ادبیات فارسی: %
نمره عربی: %
نمره معارف: %
نمره زبان: %
نمره ریاضی: %
نمره اقتصاد: %
نمره ادبیات تخصصی: %
نمره عربی تخصصی: %
نمره تاریخ و جغرافیا: %
نمره علوم اجتماعی: %
نمره فلسفه و منطق: %
نمره روانشناسی: %
نمره ادبیات فارسی: %
نمره عربی: %
نمره معارف: %
نمره زبان: %
نمره ریاضی: %
نمره فیزیک: %
نمره شیمی: %