مرکز مشاوره رهیاب
مشاوره روانشناسی و تحصیلی : تلفنی و حضوری
مشاوره تلفنی از استان تهران:9092305648
تعیین وقت حضوری:021-71049
تماس اضطراری:09905017122
خرید بسته های مشاوره تلفنی تا 45% تخفیف

تست شخصیت شناسی MBTI

پاسخگوی گرامی؛ هر یک از عبارات زیر را به دقت بخوانید و مشخص کنید کدامیک شما را بهتر توصیف می کند:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

×

بسته های مشاوره تلفنی

مشاوره روانشناسی
مشاوره تحصیلی